• Общината
  • Айтос
Айтос празнува Димитровден с Капанския ансамбъл, Михаела Филева и ФОРТИСИМО!
ПРОГРАМАТА за Димитровден 2016
За първи път...
Представителният духов оркестър на ВМС - Варна с концерт за Димитровден в Айтос
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ - М. ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА
26 ОКТОМВРИ - ДИМИТРОВДЕН
ПРАЗНИК НА АЙТОС!
Ден на българската община 2016
12 октомври е професионален празник на общинарите
През уикенда в Айтос - мотокрос. Финален кръг!
Айтозлии първи ще поздравят шампионите!
Ударно! Община Айтос кандидатства за финансиране с нови три проекта по ПРСР
Общината внесе за одобрение и финансиране три особено важни за гражданите на общината проектни предложения по ПРСР 2014-2020 г.;
Финалът на Grand Prix по мотокрос в Айтос, на 16 октомври
Мотосъстезанието дава старт на празничните прояви за Димитровден 2016
Община Айтос и айтозлии благодарят на спомоществователите
на Димитровден 2016 и ГРАНТ ПРИ по мотокрос Айтос 2016
Айтоският партиен елит се разбра за СИК-овете
За изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 6 ноември 2016 г.,
ЗКПУ „Мъглен” и „Нива” ООД уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Гьокчен Шюкри Мюмюнова от с. Карагеоргиево уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2016-2021г....
“ФИШИНГ ГРУП 08” ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Община Айтос съобщава на Йорданка Димитрова Дичева от гр. Карнобат, че със заповед № РД-08-795/26.09.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-75 и ІХ-75, кв. 13 по плана на с. Лясково, община Айтос.
Петър Неделчев Щерев от гр.Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за:...
Община Айтос съобщава на Николай Вълчев Минчев, Николай Ружанов Джамбазов, Станка Ружанова Джамбазова, Недка Райкова Джамбазова, Шакир Ахмедов Шакиров, Илия Димитров Панайотов, и Еленка Йосифова Панайотова от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Стайко Стоянов Стайков уведомява за инвестиционно намерение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Във връзка с изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти в м."Старите лозя", з-ще на с. Мъглен и м. "Новите лозя", з-ще на с. Пирне общнина Айтос, фирмата изпълнител "Геодезия" ООД моли всички заинтересовани бивши собственици...