• Общината
  • Айтос
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Заповед на Кмета на Община Айтос № РД-08 - 629 от 20.09. 2017 г.
Във връзка с Уведомление с вх №92-00-261/19.09.2017 г от Организация за защита на българските граждани за провеждане на мирен протест.
Община Айтос
Тържествено честване на Деня на независимостта
Успешен старт на учебната година в община Айтос с цветя, усмивки и пожелания
Тази година кметът Васил Едрев беше при учениците и учителите на ОУ "Атанас Манчев"
Община Айтос в кампанията ”Да изчистим България заедно!”
Училищата - най-активни, за "Чисто и зелено село!" се трудиха в Дрянковец
ОУ "Атанас Манчев" показа талантите си
на тържеството за първия учебен ден
ЧЕСТИТА ДА НИ Е НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА!
На добър час на учениците и учителите от Община Айтос!
ЗА СЕГА! ДВАМА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА С. ЧУКАРКА
Пет партии са с регистрация за частичния вот
Община Айтос без външен дълг и просрочени задължения
Администрацията с отчет за разходите през 6-те месеца на 2017-та
Община Айтос съобщава на Иван Стоянов Стойчев от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Сезен Рушенова Шукри
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Във връзка с Уведомление с вх №92-00-261/19.09.2017 г от Организация за закрила на българските граждани за провеждане на мирен протест.
Уведомление за инвестиционно предложение от Веселина Мочилова Тодорова...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Уведомление за инвестиционно предложение от Ремзи Хрюстем Смаил...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-132 в кв. 16 по плана на с. Раклиново, община Айтос. УПИ ІХ-132 в кв. 16 се заличава...