• Общината
  • Айтос
Айтоският партиен елит се разбра за СИК-овете
За изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 6 ноември 2016 г.,
400 лв данък върху таксиметров превоз на пътници в Айтос
Решенията на ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Айтос
Нови правила за детските градини
Приеха нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца от общинските детски градини на територията на община Айтос.
Монтират 288 нови седалки на стадиона
В реконструкцията на спортното съоръжение Общината инвестира собствени средства
ОБЯВА
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046
Граждани на среща с кмета - търсят решение за високите децибели на сватбите на открито
Измерване на децибелите, контрол и промени в Наредбата, бяха темите обсъждани на срещата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
На 28.09.2016 г., Общински съвет - Айтос ще заседава от 9.30 часа
Айтос ще чества 108 години от Независимостта на България
На 22 септември, от 10.00 часа на площад "Свобода"
ОБЩИНА АЙТОС
Коригирано извлечение от проект на График за движението на влаковете
ОБЩИНА АЙТОС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНИЦИАТИВАТА
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ - ОПЕРАЦИЯ EDWARD 21.09.2016 Г.
Община Айтос съобщава на Илия Димитров Стоянов от гр. Несебър, че...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабелна линия 1 кV от стълб №3...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Развитие на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение на извод 1 от ТП „Карагеоргиево 1” в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос...
Община Айтос съобщава на Яшар Ружди Яшар, Фатме Хасанова Юсеинова, Сашка Жечева Панайотова, Илия Сашков Панайотов, Христо Сашков Димитров и Нефизе Ахмедова Сюлейман от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Обявление за набиране на кандидати за сключване на граждански договор за изпълнение на дейност: "Оператор на язовирни стени".
Габриела Станимирова Караджова уведомява заинтересованото население, по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за:...
Община Айтос отправя към наследниците на ХЮСНЮ АКИФ МЕХМЕД следното съобщение...
Шакир Мустафа Кямил и Ерол Халил Осман от гр.Айтос уведомяват заинтересованото население, по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за:...
„Атанас Пламенов-2014” ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно намерение за:...
Община Айтос съобщава на Юксел Байрямали Юсеинов от с. Карагеоргиево...