• Общината
  • Айтос
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос в Организация за управление на туристически район „Южно Черноморие”
Кметът Васил Едрев: Приветствам това обединение, което отдавна трябваше да се случи.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АЙТОС
ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на 26.07.2016 г. /вторник/ от 09.30 ч., в Заседателната зала на Община Айтос
Официално - Айтос е член Асоциацията на българските градове и региони
Кметът Васил Едрев с първо участие в инициатива на АБГР
Санират Дома за стари хора по общински проект
Финансирането е от Фонд "Социална закрила"
Събориха седем общински жилища в кв. "Странджа"
Обитателите натрупали огромни дългове - не плащали с години символичния наем
Айтоските акробати доказаха талант и класа на Държавното в Благоевград
Много медали за "Орел", най-малките - с отборната купа
Напредваме - подписаха осми договор за безвъзмездно саниране
Инициативата е на живеещите на "Станционна" 25
Приемна на Комисията за защита от дискриминация в Айтос
в Дирекция "КОВЗС" на Община Айтос
Община Айтос уведомява гражданите, че в изпълнение на разпоредбите на §49 от ПЗР на Закона за горите е изготвен протокол за земите, находящи се в землището на гр.Айтос, които следва да бъдат определени като горски територии...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.08 и 25.08.2016 г. от 9:00ч. ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр. Айтос с препарата „Дипел” срещу Бяла американска пеперуда - ІІ поколение....
за инвестиционно предложение от Кмета на община Айтос-Васил Едрев
за инвестиционно предложение от Кмета на община Айтос-Васил Едрев
Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Кмета на община Айтос-Васил Едрев уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Кмета на община Айтос-Васил Едрев уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос съобщава на „Индъстриъл Риъл Естейт” ЕООД – гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
за инвестиционно предложение от Метин Мехмед Ибрям от с.Просенек
Гюлсум Сали Смаил от с.Пещерско уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: