• Общината
  • Айтос
КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК АЙТОС 2017
СТАТУТ
В Пещерско: Доживяхме да видим асфалт
Всички говорят за уличните ремонти
СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „180 ДНИ EUфория“
Младежки проект за българското Председателство на Съвета на ЕС
Айтос и Одрин обединениха инициативи за опазване на околната среда
Специализираната администрация на провинция Одрин с нова покана към Айтос за съвместен проект
Спортист, Треньор И Отбор на 2017
Гражданите избират онлайн!
СК Юнивърс-Акрогрупа Angels - Айтос покори Рим с акротанци
Още един връх в успешната за групата 2017 г
Награди за театралните школи на СУ "Христо Ботев"
" Златните ключета" и "Генгерче"
КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА
ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
Община Айтос и Хомек АБ, Швеция стартираха партньорски проект
„Социални иновации в грижата за възрастните хора”.
Уведомление за инвестиционно предложение от Катерина Димитрова Кабакова
Уведомление за инвестиционно предложение от Хасие Ружди Хюсеин
ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕСО ЕАД ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПРЕПОРЪКИТЕ, МНЕНИЯТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА В РЕЗУЛТАТ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЛ 400 KV П/СТ „ВАРНА“ - П/СТ „БУРГАС“. Във връзка с проведените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждането на нова ВЛ 400 kV п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с Възложител ЕСО ЕАД...
Община Айтос съобщава на Иван Стоянов Стойчев от гр. Бургас...
Уведомление за инвестиционно предложение от Серап Ергин Шефкет...
Уведомление за инвестиционно предложение от Джемал Шабанов Салиибрямов...
Уведомление за инвестиционно предложение от Виктор Добромиров Колев...
За отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на защитен лесопояс в междуградието Черноград-Айтос...
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост обявява...