• Общината
  • Айтос
Голямата битка за Страцин край Съдиево
Минохвъргачки, оглушителни гърмежи, униформи и реквизит от времето на Вермахта
Надграждащо обучение по проект "Грижа за независим живот"
За наетите лица на длъжност "Личен асистент"
Нова наредба, актуализация бюджета и площадка за обучение на децата
Това са само част от решенията на Общински съвет - Айтос на 30 ноември т.г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Общинска служба по земеделие - град Айтос
СЪОБЩЕНИЕ
ДО ВСИЧКИ ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
За първи път айтозлии ще избират спортист, треньор и отбор на 2016 г.
Всеки айтозлия може да даде гласа си - възрастови ограничения няма!
32 регистрирани сдружения на собствениците в Айтос чакат безплатното саниране
Саниране не е спряно - лимитът се изчерпал
Важно съобщение от EVN !
Изрязват дървета на 22.11 и 23.11. 2016 година по трасето на Въздушна линия /ВЛ/ 20 kV Парка, в участъка от местност "Генгера" до "Винпром" - град Айтос.
Заедно срещу диабета!
На 25 ноември 2016 година, от 14.00 часа на площада пред сградата на Общината.
ОБЩИНА АЙТОС
КАК ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА РАЗПИСАНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ!
Уведомление за инвестиционно намерение...
Уведомление за инвестиционно предложение от Георги Желязков Георгиев от гр.Айтос
Нихат Мехмед Осман от с.Пещерско уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Исуф Ахмед Юсмен от гр.Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Община Айтос уведомява всички граждани, че от 26.11.2016г (събота) Община Бургас, със своя Заповед № 3282/15.11.2016г. въвежда в експлоатация нова транспортна схема, както следва:...
Община Айтос в качеството си на партньор на Агенцията по социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” ОПРЧР 2014-2020г. информира своите жители, че...
Община Айтос удължава срока за набиране на кандидати във връзка с изпълнение на Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”...
Община Айтос съобщава на Димитър Петров Статев от с. Кошарица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ...
Уведомление за инвестиционно предложение от Реджеб Шабан Реджеб от гр.Айтос