• Общината
  • Айтос
В Айтос откриха Информационен център за превенция и защита от домашно насилие
по проект „Има много начини да се справиш с насилието“
ТРУДОВА БОРСА В АЙТОС
НА 28 МАРТ 2017 Г. В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщения за предпазване на пчелите
120 години Тракийско дружество в Айтос
ТД "Петър Киприлов 1897" - Айтос с вълнуващо тържество за тракийския юбилей
Приемна на Комисията за защита от дискриминация в Айтос
на 16 март в Дирекция "КОВЗС" на Община Айтос
Айтозлии чакат този проект от години
Вижте как ще се промени визията на айтоския парк
Айтос празнува 139 години от Освобождението на България
3 март 2017 година - национален празник на Република България Програма:
Празничните прояви в Айтос
на 1 и 3 март 2017 година
Водата от Лъджата е годна за пиене, сочи проект на Ротари - Айтос
Днес поставят информационна табела с резултатите от анализа
Ружди Хюсеин Хасан, уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:...
"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" ОБЯВЯВА...
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:...
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме гражданите...
Община Айтос съобщава на Ваня Илиева Георгиева и Яни Илиев Илиев от гр. Бургас; на Радка Георгиева Георгиева от гр. Камено и на Станка Георгиева Димитрова от с. Кръстина, община Камено на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД. Уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос съобщава на наследниците на Милан Иванов Николов от с. Мъглен, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос съобщава на Бинка Генова Янкова от гр. Бургас, че...