• Общината
  • Айтос
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ХVІ-ТО ЗАСЕДАНИЕ
Обстановката в община Айтос
9. 00 часа, 12 януари 2017 г.
12 и 13 януари 2017 г. са обявени за неучебни в община Айтос
Учениците тръгват на училище на 16 януари /понеделник/
Още три дни ваканция за учениците в община Айтос
Училищата отварят врати на 12 януари
Общинският кризисен щаб в Айтос в пълна готовност за следващото зимно предизвикателство
Привежда се в действие Общинският план за защита при бедствия, в частта му "Действие при обилни снеговалежи, снежни бури и заледявания".
Още два дни ваканция в Айтос
Причината са очакванията за арктически студ
Богоявленският празник ще е в парк "Славеева река"
В 9.00 часа започва църковната служба в храм "Св. Йоан Кръстител"
Честито Рождество Христово и спорна 2017 година!
Скъпи граждани на Община Айтос,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 27.12. 2016 ГОДИНА
Относно забраната за паша на селскостопански животни в следните територии...
Община Айтос съобщава на Стефан Димов Стефанов, Красимир Стефанов Стефанов и Гочо Йорданов Гочев от гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Станка Ружанова Джамбазова, Недка Райкова Джамбазова, Радостин Вълчев Живков...
Община Айтос съобщава на Димитър Петров Статев от с. Кошарица, община Несебър, че...
Община Айтос уведомява заинтересованото население, че...
На основание чл. 62а, ал. 1 и във връзка с чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява:...
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-„ЛИНА”ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Община Айтос съобщава на Емил Костадинов Ковачев, Христо Костадинов Ковачев, Гергина Димитрова Ковачева и Мария Танева Маджарова от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос съобщава на Марийка Чанева Йорданова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...