• Общината
  • Айтос
Празнично шествие за 24 май в Айтос
Началото е от 10.00 часа на площад "Свобода"
Кметът Васил Едрев връчи годишните награди на най-добрите ученици на Община Айтос
32-ма получиха Диплом и плакет "За престижни изяви! С благодарност" от кмета
Народно читалище "Наука 1927" село Чукарка
празнува юбилей на 22 май 2017 година
Славееви нощи 2017
Тази година фолклорната фиеста ще е на 9, 10 и 11 юни!
Община Айтос
Празнични прояви по повод 24 май ПРОГРАМА:
Литийно шествие и фолклорна програма
за Деня на Св. св. Кирил и Методий в Айтос
Само един ветеран от войната на крака за Деня на победата
Айтозлии и руснаци честваха заедно 9 май
Община Айтос пръска срещу кърлежи,
Вече е извършена ларвицидна обработка срещу комари
Община Айтос с амбициозна проектна Програма 2017
За реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
Финалът на „За Туризма от А до Я” - Слънчев бряг 2017 беше в "Генгер"
Изложители, туроператори и журналисти посетиха част от най-известните туристически обекти в Айтос.
Петър Иванов Петров уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно намерение от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД:...
Уведомление за инвестиционно намерение от Станка Пеева Казакова - земеделски производител:...
Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос, ул."Богориди" № 2, ет.4, стая № 3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.
Предоставяне на възможност за изразяване на възражения по реда на чл.42, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 18.05.2017 г. и 19.05.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане...
Община Айтос съобщава на Ваня Илиева Георгиева и Яни Илиев Илиев от гр. Бургас и на Радка Георгиева Георгиева от гр. Камено, че...
Със заповеди на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на...
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне...
Протокол за разпределение на пасища и мери от ОПФ за 2017-2018г