• Общината
  • Айтос
"БДЖ - Пътнически превози "ЕООД
Публичност на проекта за ново разписание
Пръскат срещу Бяла американска пеперуда в Айтос
Подавайте сигнали на тел: 2 57 86 !
Първи места за айтоските стрелци
на турнира за купа "Айтос"
Министерският съвет прие мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
ще заседава на 28.06.2017 г.
Рекорд: Над 3500 участници на "Славееви нощи Айтос 2017"
Славееви трели, родопски ритми и фойерверки на откриването
Фолклорен бум - Читалището с нови състави, нови костюми и танци
Славееви нощи Айтос 2017
Национална колоездачна обиколка за 180-та годишнина от рождението на Апостола
Инициативата е на Областна администрация - Ловеч
НАГРАДИТЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ -2017”
П Р О Т О К О Л
Кметът Васил Едрев към айтозлии!
Уважаеми граждани на община Айтос, Скъпи приятели,
Правила и норми за пожарна безопасност...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 14.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане по кестеновите дървета в жилищната зона на гр. Айтос...
Уведомление за инвестиционно предложение от Винцислав Станимиров Папанчев...
Съобщение за инвестиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Община Айтос уведомява всички земеделски стопани на територията на общината, че във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибирането на селскостопанската реколта...
Февзи Хасан Смаил уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 08.06.2017 год. от 9:00 часа ще бъде извършена обработка срещу влечуги в Парк „Славеева река” гр.Айтос.