• Общината
  • Айтос
ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Дневен ред на заседанието, на 28 юни 2018 г.
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение за пръскане срещу бълхи в населената част на гр. Айтос.
НАГРАДИТЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2018”
Наградените трябва да се обадят на тел. 0558/22723. Вижте защо!
Информация за участниците в конкурсите на "Славееви нощи 2018"
Списъците с наградените - след 14.00 часа на 12 юни 2018 г!
ОБЩИНА АЙТОС
Пръскане срещу Бяла американска пеперуда, на 13.06, 14.06. и 15.06.2018г.
Айтос открива "Славееви нощи 2018" на 8 юни
в 20.00 часа в парк "Славеева река". Вижте програмата!
ОБЩИНА АЙТОС
Ще бъде извършена обработка срещу влечуги и кърлежи в парк „Славеева река” гр. Айтос.
Безплатен транспорт за трите вечери на "Славееви нощи 2018"
Осигуряват Община Айтос и "Айтос-Автотранспорт" ЕООД
200 деца на спортен празник в Айтос - два общински турнира в един ден
Шест спортни клуба на ІV-я турнир по спортна акробатика
Община Айтос публично обявява : Проект за санитарно – охранителни зони /СОЗ/ около каптиран извор „Ляската”, намиращ се в имот №000083, местност „Бахчите”, с.Лясково, община Айтос...
Община Айтос уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че...
Община Айтос, обявява до заинтересованите лица и общественост: „Програма за енергийна ефективност на територията на община Айтос 2018 -2022 година”...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 13.06, 14.06. и 15.06.2018г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Уведомление за инвестиционно предложение от Динчер Метин Мюмюн
Община Айтос уведомява гражданите, че на 05.06.2018г. и 06.06.2018г. от 9:00 часа ще бъде извършена обработка срещу влечуги и кърлежи в парк „Славеева река” гр. Айтос...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Уведомление за инвестиционно предложение от Николета Янчева Божкова
Уведомление за инвестиционно предложение от Калчо Хараламов Димов
Уведомление за инвестиционно предложение от Николай Енчев Калчев