• Общината
  • Айтос
19 февруари е! Почитаме паметта на Апостола
Със заупокойна молитва и програма на ДГ "Здравец" в храм "Св. Димитър"
Айтос се поклони на Апостола!
Венци и цветя бяха поднесени пред паметната плоча на една от стените на храма
Анкетно проучване на потребностите от работна сила
В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
ОБЩИНА АЙТОС С ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАД АЙТОС
От 12.02. 2018 г. - ограничен достъп до парка, във връзка с основни ремонти
ОБЩИНА АЙТОС
Безплатен транспорт за гражданите до Гробищния парк за Задушница - 10.02.2018 г.
Общинските съветници: Общият устройствен план е по-важен и от бюджета
ОУП на Община Айтос ще е в действие до 2033 г
По проект, Айтос разработва стандарт за нова професия - под-сестра
Общината и Гьотеборг партньори за „Социални иновации в грижата за възрастните хора”
ПРИЕХА БЮДЖЕТ-2018 САМО С ЕДНА ПОПРАВКА
Акцентите - инвестиции и строителство
Община Айтос
Програма за м. февруари и м. март 2018 г.
Грипната епидемия в област Бургас остава в сила
Ето и информацията, публикувана на сайта на РУО- Бургас
Община Айтос съобщава на Джемина Кадир Рамаданова, Рамис Кадиров Рашидов, Ани Кирова Русева и Рафет Кадир Рашид от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-58/25.01.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VІ-3570 и ХІІ-3570, кв. 190 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава Иринка Петрова Славова от гр.Бургас, че...
Община Айтос съобщава на Вяра Иванова Димова от гр. Варна, че ...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Севгюл Ниази Ибрям
„Община Айтос съобщава Курти Златев Куртев от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с № 3/04.01.2018 г. на „Галин Христов-Айтос“ ЕООД за “Вътрешно преустройство и ремонт на нежилищен обект: кафе „Еделвайс“ в магазин за промишлени /битови/ стоки” в УПИ І, кв.124 по плана на гр. Айтос.
„Община Айтос съобщава Гюлсюм Халилова Шефкед от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с № 3/04.01.2018 г. на „Галин Христов-Айтос“ ЕООД за “Вътрешно преустройство и ремонт на нежилищен обект: кафе „Еделвайс“ в магазин за промишлени /битови/ стоки” в УПИ І, кв.124 по плана на гр. Айтос.
Уведомление за инвестиционно намерение от ""ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ " ЕАД"...