• Общината
  • Айтос
Общината с обществена поръчка
за ремонт на улиците в с. Пещерско
ДИСЦИПЛИНИРАЩИ МЕРКИ - Сряда пазар остана затворен
Причината - търговците замърсяват и не чистят!
е-НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ
4 стр. с новини от Община Айтос в понеделник и четвъртък!
Кметът представи на съветниците пълен отчет за управлението на общинската собственост
Отчетът включва разпоредителните сделки, приходите и разходите за шестте месеца на 2017 г.
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЯЗОВИР "ПАРКА"!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Вижте предварителния дневен ред на ХХІІ-то заседание на Съвета
Предстои дезинфекция на язовира
Предприемат се мерки за опазване на рибата
Клуб "Орел" с напълно обновен състав на Държавното по спортна акробатика
Много дебюти и нови видове през 2017 г.
Фургоните не са жилищни, а административни канцеларии
Ще се използват за временни центрове за административни услуги
Инвестиционно намерение от "ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ" ЕООД гр. Бургас...
Преслав Красимиров Енчев уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно намерение:...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 27.07.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на гр. Айтос...
Община Айтос съобщава на Светлозар Великов Стоянов и Димитър Великов Велчев от гр. Айтос, че...
"Теленор България" ЕАД уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос съобщава на Галина Костадинова Якимова от гр.Айтос, че...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 17.07.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Уведомление от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА” за следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от Ненко Бориславов Ненчев
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Георгиев Желязков...