• Общината
  • Айтос
19 февруари е! Почитаме паметта на Апостола
Със заупокойна молитва и програма на ДГ "Здравец" в храм "Св. Димитър"
Айтос се поклони на Апостола!
Венци и цветя бяха поднесени пред паметната плоча на една от стените на храма
Анкетно проучване на потребностите от работна сила
В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
ОБЩИНА АЙТОС С ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАД АЙТОС
От 12.02. 2018 г. - ограничен достъп до парка, във връзка с основни ремонти
ОБЩИНА АЙТОС
Безплатен транспорт за гражданите до Гробищния парк за Задушница - 10.02.2018 г.
Общинските съветници: Общият устройствен план е по-важен и от бюджета
ОУП на Община Айтос ще е в действие до 2033 г
По проект, Айтос разработва стандарт за нова професия - под-сестра
Общината и Гьотеборг партньори за „Социални иновации в грижата за възрастните хора”
ПРИЕХА БЮДЖЕТ-2018 САМО С ЕДНА ПОПРАВКА
Акцентите - инвестиции и строителство
Община Айтос
Програма за м. февруари и м. март 2018 г.
Грипната епидемия в област Бургас остава в сила
Ето и информацията, публикувана на сайта на РУО- Бургас
Община Айтос съобщава на Вяра Иванова Димова от гр. Варна, че ...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Севгюл Ниази Ибрям
„Община Айтос съобщава Курти Златев Куртев от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с № 3/04.01.2018 г. на „Галин Христов-Айтос“ ЕООД за “Вътрешно преустройство и ремонт на нежилищен обект: кафе „Еделвайс“ в магазин за промишлени /битови/ стоки” в УПИ І, кв.124 по плана на гр. Айтос.
„Община Айтос съобщава Гюлсюм Халилова Шефкед от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с № 3/04.01.2018 г. на „Галин Христов-Айтос“ ЕООД за “Вътрешно преустройство и ремонт на нежилищен обект: кафе „Еделвайс“ в магазин за промишлени /битови/ стоки” в УПИ І, кв.124 по плана на гр. Айтос.
Уведомление за инвестиционно намерение от ""ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ " ЕАД"...
Уведомление за инвестиционно намерение от "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ " ЕАД...