• Общината
  • Айтос
ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Пръскат срещу Бяла американска пеперуда – II поколение
ПРЪСКАТ ПОВТОРНО СРЕЩУ КОМАРИ
ОБЩИНА АЙТОС
Община Айтос с проект за рекултивация на градското сметище за 3 700 000 лв
Кметът Васил Едрев покани гражданите на публично обсъждане за поемане на общински дълг
ТАЗИ СЕДМИЦА - ПЪРВА КОПКА НА ПРЕЧИСТАВТЕЛНА СТАНЦИЯ - АЙТОС
Проектът се финансира по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.,
СЕДЕМ МЕДАЛА ЗА БОРЦИТЕ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ИГРИ В ЯЛОВА
АЙТОС СЕ КЛАСИРА НА ТРЕТО МЯСТО В СЪСТЕЗАНИЕТО, В КОЕТО УЧАСТВАХА ОТБОРИ ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ
Инициативен комитет „Борис Щерев”- гр. Айтос
Откри банкова сметка за дарения за изграждане на паметен знак на бившия кмет на Айтос Борис Щерев.
Кметът и съветниците разискваха бъдещето на общинските язовири
Общината държи язовирите да се стопанисват нон стоп,
СЪВЕТЪТ С 95 РЕШЕНИЯ ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА
ПРИЕХА ОТЧЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА ЯНУАРИ-ЮНИ 2018 Г.
Община Айтос публично обявява : Проект за санитарно – охранителни зони /СОЗ/ около каптиран извор „Ляската”, намиращ се в имот №000083, местност „Бахчите”, с.Лясково, община Айтос...
Община Айтос уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че...
Община Айтос, обявява до заинтересованите лица и общественост: „Програма за енергийна ефективност на територията на община Айтос 2018 -2022 година”...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 13.06, 14.06. и 15.06.2018г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Уведомление за инвестиционно предложение от Динчер Метин Мюмюн
Община Айтос уведомява гражданите, че на 05.06.2018г. и 06.06.2018г. от 9:00 часа ще бъде извършена обработка срещу влечуги и кърлежи в парк „Славеева река” гр. Айтос...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Уведомление за инвестиционно предложение от Николета Янчева Божкова
Уведомление за инвестиционно предложение от Калчо Хараламов Димов
Уведомление за инвестиционно предложение от Николай Енчев Калчев