• Общината
  • Айтос
Общината с обществена поръчка
за ремонт на улиците в с. Пещерско
ДИСЦИПЛИНИРАЩИ МЕРКИ - Сряда пазар остана затворен
Причината - търговците замърсяват и не чистят!
е-НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ
4 стр. с новини от Община Айтос в понеделник и четвъртък!
Кметът представи на съветниците пълен отчет за управлението на общинската собственост
Отчетът включва разпоредителните сделки, приходите и разходите за шестте месеца на 2017 г.
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЯЗОВИР "ПАРКА"!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Вижте предварителния дневен ред на ХХІІ-то заседание на Съвета
Предстои дезинфекция на язовира
Предприемат се мерки за опазване на рибата
Клуб "Орел" с напълно обновен състав на Държавното по спортна акробатика
Много дебюти и нови видове през 2017 г.
Фургоните не са жилищни, а административни канцеларии
Ще се използват за временни центрове за административни услуги
Уведомление за инвестиционно предложение от Винцислав Станимиров Папанчев...
Съобщение за инвестиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Община Айтос уведомява всички земеделски стопани на територията на общината, че във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибирането на селскостопанската реколта...
Февзи Хасан Смаил уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 08.06.2017 год. от 9:00 часа ще бъде извършена обработка срещу влечуги в Парк „Славеева река” гр.Айтос.
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Севим Исмаил Али – Общински съветник в Общински съвет Айтос и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Движение за права и свободи - ДПС
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Джемил Хюсеин Хамид - Кмет на с. Чукарка, Община Айтос