• Общината
  • Айтос
ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Дневен ред на заседанието, на 28 юни 2018 г.
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение за пръскане срещу бълхи в населената част на гр. Айтос.
НАГРАДИТЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2018”
Наградените трябва да се обадят на тел. 0558/22723. Вижте защо!
Информация за участниците в конкурсите на "Славееви нощи 2018"
Списъците с наградените - след 14.00 часа на 12 юни 2018 г!
ОБЩИНА АЙТОС
Пръскане срещу Бяла американска пеперуда, на 13.06, 14.06. и 15.06.2018г.
Айтос открива "Славееви нощи 2018" на 8 юни
в 20.00 часа в парк "Славеева река". Вижте програмата!
ОБЩИНА АЙТОС
Ще бъде извършена обработка срещу влечуги и кърлежи в парк „Славеева река” гр. Айтос.
Безплатен транспорт за трите вечери на "Славееви нощи 2018"
Осигуряват Община Айтос и "Айтос-Автотранспорт" ЕООД
200 деца на спортен празник в Айтос - два общински турнира в един ден
Шест спортни клуба на ІV-я турнир по спортна акробатика
Уведомление за инвестиционно предложение от Севгин Сабахатинов Ахмедов...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 02.05.2018г. от 9.00 часа ще се извърши...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 30.04.2018г. от 9.00 часа ще се извърши...
На основание чл.66 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС във връзка с постъпила подписка от Инициативен комитет, създаден съгласно чл.47, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Електроразпределение Юг” ЕАД...