• Общината
  • Айтос
Важно !
Отдел ”Местни данъци и такси” няма да работи с граждани на 29.12.2017г.
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА В ПЕРИОДА 11 – 15.12.2017 Г.
УВЕДОМЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА В ПЕРИОДА 11.12.2017 Г. – 15.12.2017 Г.
Предколедните прояви!
Програмата за декември 2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Редовно заседание на 29.11.2017 г.
Община Айтос
Предколедни прояви 2017
"Петлите" на айтоска сцена с "Циганката"
24.11.2017 г. - Вход свободен!
КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК АЙТОС 2017
СТАТУТ
В Пещерско: Доживяхме да видим асфалт
Всички говорят за уличните ремонти
СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „180 ДНИ EUфория“
Младежки проект за българското Председателство на Съвета на ЕС
Айтос и Одрин обединениха инициативи за опазване на околната среда
Специализираната администрация на провинция Одрин с нова покана към Айтос за съвместен проект
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД...
Обява на основание чл.6 , ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”...
Националната кампания на BTV ”ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”...
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6 От Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Фарук Юзджян Юмер...
Общински център за социални и здравни услуги – Дом за стари хора към Община Айтос, уведомява...
Община Айтос, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за „Изграден каптаж „Ляската”...
Община Айтос съобщава на Тонка Вълчева Димова от с. Караново, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
Община Айтос съобщава на Филиз Тюрхан Шефик от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №6/12.04.2017
На основание чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.17 от НУРИОВОС, "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица...