• Общината
  • Айтос
Айтос и Одрин споделиха екоинициативи на семинар по общ проект
Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество и е на стойност 357 732,85 евро.
Увеличават с 30% заплатите на работниците в завода за скариди в Айтос
Вижте и какви бонуси предлага работодателят
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение за собствениците на домашни любимци
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН- БУРГАС-ОБЯВА
ПРИЗИВ НА ОБЩИНА АЙТОС
ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЕГА И ЛЕДЕНИТЕ ВИСУЛКИ
Честит празник на самодейците от община Айтос!
Честита Баба Марта - бъдете здрави!
Дари кръв - спаси живот!
Община Айтос и УМБАЛ - Бургас АД
2 март 2018 г. ще е учебен ден
за всички училища на територията на Община Айтос
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ
Община Айтос съобщава на : Иван Василев Русев от гр.Айтос...
Златина Николова Карайотова на основание чл. 93, ал. 4, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2006 г., посл. доп. бр. 94 от 2012 г. в сила от 30.11.2012 г.)
В Центъра има специалист- невролог, който приема пациенти в кабинет №16 на І етаж, всеки ден от 8.00 до 14.00 часа.
ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!
Срещата в София ще е на 6 февруари 2015 година!
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "Местни данъци и такси" при Община Айтос, ул."Алеко Богориди" № 2, ет. 5, стая № 3 от 08:30 до 17:00 часа, за получаване на съобщение по чл.103, ал.1 от ДОПК във връзка с отстраняване на несъответствия в подадена по чл.14 от ЗМДТ декларация.
Разкрита е процедура по обявяване на войнишки длъжности