• Общината
  • Айтос
Строителство и ремонти са акцентите в програмата на кмета за 2019 г.
В началото на 2019-та, разговарямe с кмета Васил Едрев за старата и за нова година на Община Айтос
ФОТОФАКТИ
ПАРК "СЛАВЕЕВА РЕКА" - ПРЕДИ И СЕГА
„Работилничката на принцеса Светулка“
отваря врати през февруари в "Генгер"
Еркечки фолклор и изложба на традиционни костюми във Военния клуб
Съвместна инициатива с Тракийско дружество "Тракия" - Айтос
СУ "Христо Ботев" изнася обучението по история в музеите
Училището участва в програма "Музеите като образователна среда"
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Кметът Васил Едрев изпрати Поздравителен адрес
До Ставрофорен свещеноиконом Негово Високоблаговействейнство Ромил Негозов, по повод Деня на Св. Преподобни Ромил Видински
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА АЙТОС
В ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ОТ 15 ДО 18.01. 2019 Г.
ЩРИХИ ОТ ПРОЕКТНАТА 2018-ТА
НА ОБЩИНА АЙТОС
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме...
Община Айтос съобщава на Хюсеин Хамид Хюсеин, Ерол Хамид Хюсеин и Кемал Хамид Хюсеин от с. Чукарка, община Айтос, че със заповед № РД-08-331/10.05.2016 г. на Кмета на Община Айтос...
Уведомление за инвестиционно предложение от Константин Димитров Чалъков и Марина Атанасова Чалъкова
Уведомление за инвестиционно предложение от ЗКПУ„Единство” гр.Айтос представлявано от Панайот Костов Которов...
Уведомление за инвестиционно предложение от Петър Радков Ненков уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос съобщава на Хюсеин Хамид Хюсеин от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
"Теленор България” ЕАД уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си предложение да изгради съоръжение на техническата инфраструктура...
На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, заповед №ВА-182/14.04.2016г. на ОДБХ-Бургас, заповед № РД 10-66/15.04.2016г. на Областен управител на област Бургас, във връзка със взетите решения на заседанието на Общинската епизоотична комисия от 19.04.2016г. относно необходимостта от налагане на мерки за предотвратяване разпространението на болестта заразен нодуларен дерматит, констатирана в с.Воден и с.Черногорово, общ.Димитровград, обл.Хасково и в с.Воденичарово, общ.Стара Загора, обл.Стара Загора...
Община Айтос съобщава на Величка Ангелова Димитрова и Малинка Христова Терзийска от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Храм „Св. ВМЧК Димитрий Солунски”, гр.Айтос адрес: гр.Айтос, ул. „Цар Освободител” № 16 Храм „Св. ВМЧК Димитрий Солунски” уведомява заинтересованото население...