• Айтос
  • Общината
30 дръвчета засади Общината в Седмицата на гората
в градината до СУ "Никола Вапцаров
Традицията продължава
Великденски благотворителен концерт на 15 април в Айтос
Баскетболен клуб "Вихър"- Айтос спечели първи проект
по Програма на ММС „Спорт за децата в свободното време 2019"
Проф. д-р Панайот Куртев идва в родния град за среща айтозлии
Организатори са Ротари клуб - Айтос и Община Айтос
ШАХМАТЕН ТУРНИР
В ПАМЕТ НА ИВАН ШОПОВ
Всяка събота - безплатен транспорт до Гробищния парк
От 6 април до Архангелова Задушница 2019
Айтоският спорт получава 85 хил.лв
за ново спортно игрище!
АПРИЛ 2019
ОБЩИНА АЙТОС
Пролетен празник в Айтос
Статут и заявка за участие
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
43-то заседание на 28 март 2019 г.
Съобщение до Георги Станев Афтански
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че...
Заповед на РДГ-Бургас
Със заповед № РД-08-458/02.09.2019 г. на кмета на община Айтос е разпоредено собствениците и ползвателите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на строеж: „Нова въздушна електропроводна линия 400 кV от подстанция „Варна” до подстанция „Бургас”” в землищата на с. Черна могила, с. Дрянковец и с. Мъглен да осигурят свободен достъп на разрешените строително-монтажни работи за срок от 02.09.2019 г. до 02.07.2021 г.
Съобщение до Кирчо Кирчев Атанасов, Златка Кирчева Атанасова, Румен Кирчев Атанасов, Златко Кирчев Белчев и Атанас Кирчев Атанасов
Община Айтос уведомява гражданите, че на 02.09.2019г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с ч.32 от ДОПК
Съобщение до населението на с. Чукарка, Община Айтос, относно режим на водата до нормализиране на водните количества...