• Айтос
  • Общината
Пет отряда от Айтос и Руен
на 16-то Районно състезание "Млад огнеборец"
Пирне с най-запомнящия се празник от 15 години насам
Организатори бяха Кметство с. Пирне и Читалище "Пробуда".
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
СПЕКТАКЪЛ ЗА МЛАДИТЕ И НАСИЛИЕТО
НА АЙТОСКА СЦЕНА НА 7 МАЙ
НА 4 МАЙ ПИРНЕ ПРАЗНУВА
НАД 10-ЧАСОВА ПРОГРАМА ГОТВЯТ КМЕТСТВОТО И ЧИТАЛИЩЕТО
ОБЩИНА АЙТОС
МАЙ 2019, ПРОГРАМА:
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
СЪОБЩЕНИЕ
Пръскане срещу кърлежи
в зелените площи в Айтос.
Най-добрите на Празника-конкурс
„От Цветница до Гергьовден 2019"
Проф. д-р Панайот Куртев с грижа да родния град и айтозлии
Много айтозлии търсят професора по онкология в столицата
Съобщение до Радостин Ганчев Минчев...
Съобщение до Стефан Макаков и Мария Чернаева...
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ №3 или на e-mail: aetos5@abv.bg
„Имате възможност да се присъедините към усилията за чиста околна среда, като предадете този вид отпадъци на посочения адрес по време на кампанията“.
Общинска администрация - Айтос уведомява жителите на общината да предприемат мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци
Община Айтос съобщава на Петя Ганчева Стоянова от гр. Бургас и Мирослав Ганчев Димов от гр. Бургас, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж ...
Съобщение до Красимира Красимирова Стоянова, Илияна Василева Друмева, Иван Димитров Кибритев, Радослава Иванова Димитрова, Пламена Иванова Димитрова и Нели Красимирова Иванова
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура
Публикувано на 30 октомври 2019г. Валидно до: 14 ноември 2019г.
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ