• Айтос
  • Общината
Традицията продължава
Великденски благотворителен концерт на 15 април в Айтос
Баскетболен клуб "Вихър"- Айтос спечели първи проект
по Програма на ММС „Спорт за децата в свободното време 2019"
Проф. д-р Панайот Куртев идва в родния град за среща айтозлии
Организатори са Ротари клуб - Айтос и Община Айтос
ШАХМАТЕН ТУРНИР
В ПАМЕТ НА ИВАН ШОПОВ
Всяка събота - безплатен транспорт до Гробищния парк
От 6 април до Архангелова Задушница 2019
Айтоският спорт получава 85 хил.лв
за ново спортно игрище!
АПРИЛ 2019
ОБЩИНА АЙТОС
Пролетен празник в Айтос
Статут и заявка за участие
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
43-то заседание на 28 март 2019 г.
СУ "Христо Ботев" с чисто ново Многофункционално спортно игрище
Кмет, зам. министър, депутат и директор остават с обединени усилия за изграждането на още спортни съоръжения за 1105-е възпитаници на училището.
Съобщение до Красимира Красимирова Стоянова, Илияна Василева Друмева, Иван Димитров Кибритев, Радослава Иванова Димитрова, Пламена Иванова Димитрова, Нели Красимирова Иванова, Селвет Юсмен Махмуд и Фатме Ахмед Мехмедали...
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЮЛГЕР ГРУП“ ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ ЕООД
Със заповед на Кмета на Община Айтос е извършена поправка на...
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЖИ ЕС КАР“ ООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Рамадан Исмаил Мурад
Община Айтос съобщава на Красимир Храниславов Хаджиев и Таня Миленова Асенова от гр. Бургас, че...
Община Айтос съобщава на Селвет Юсмен Махмуд от гр. Бургас, че...
Община Айтос съобщава на Димитър Стаматов Димитров от гр. Бургас, че...
Гражданите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като подадат заявка за извозване в срок до 10.00 часа на 04.12.2019г. (след 10.00 часа започва извозването на ИУЕЕО).