• Общината
  • Айтос
Спортист, Треньор И Отбор на 2017
Гражданите избират онлайн!
СК Юнивърс-Акрогрупа Angels - Айтос покори Рим с акротанци
Още един връх в успешната за групата 2017 г
Награди за театралните школи на СУ "Христо Ботев"
" Златните ключета" и "Генгерче"
КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА
ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
Община Айтос и Хомек АБ, Швеция стартираха партньорски проект
„Социални иновации в грижата за възрастните хора”.
Refresh е №1 на големия футболния турнир на малки врати
Оспорваната надпревара продължи повече от две седмици
Честит Ден на народните будители!
Здраве и вдъхновение!
Празнуваме Деня на народните будители
на 1 ноември 2017 г, от 10.00 ч.
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВКАТА В СЕЛО СЪДИЕВО
За втора поредна година, на 28 октомври 2017 година, край немски бункер, на 300 м. над айтоското село Съдиево, ще се проведе военно-историческа реконструкция на битката за Страцин на 25 октомври 1944 г. Тази година битката ще е по-мащабна и участниците ще са повече.
Уведомление за инвестиционно намерение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Отдел ”Местни данъци и такси” ще работят с граждани до 14ч. на 28.12.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Модатекс Европа ” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Огнян Димитров Бодуров
Заповед за предоставяне ползването на полски пътища и канали чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ и чл.75б ППЗСПЗЗ
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Стаматов Русев...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Стайко Стоянов Стайкв-земеделски производител...
Община Айтос съобщава, че...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЪНАК ” ЕООД...