• Айтос
  • Общината
ХУДОЖНИКЪТ ИВАН ПЕТРОВ ДАРИ ПОРТРЕТИ НА ЛЕВСКИ НА ОБЩИНАТА И ЧИТАЛИЩЕТО
Посланието: Където и да сме - да служим на другите като Дякон Левски
ОБЩИНА АЙТОС
Тържествено честване на Освобождението на град Айтос на 6.02.2020 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТ -2020 НА ОБЩИНА АЙТОС
Рамката на бюджета е 25 123 434 лева.
ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА АЙТОС
ОТ 27 ДО 31 ЯНУАРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
ЗАСЕДАНИЕ НА 31.01. 2020 Г., ОТ 9.30 ЧАСА
Обявена е грипна епидемия в област Бургас
Грипна ваканция за учениците от Община Айтос до 31 януари, включително
ВДИГНАХА НОВАТА ЦЪРКВА В ДРЯНКОВЕЦ
Ставрофорен иконом Ромил Негозов хвали строителя
КМЕТЪТ И АЙТОЗЛИИ ОБСЪЖДАХА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ-2020
Ето как е планирано разходването на бюджетните пари?
22% РЪСТ НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ОТЧИТАТ АЙТОСКИТЕ ОГНЕБОРЦИ
Проф. Владимир Данов - Изпълнителен директор на Българския Кардиологичен Институт с лекция в Айтос
Ротари клуб - Айтос организира срещата с известния кардиолог на 23 януари 2020 г.
Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че...
Община Айтос съобщава на Хатче Хамза Пехливанова от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос съобщава на Мустафа Осман Хюсеин от с. Снежа, обл. Бургас, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Събитието ще се проведе в Заседателната зала на Община Айтос на 27.02.2020 г., от 11.00 часа.
Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа, в сградата на ОЦСЗУ- партерен етаж.
Уведомление за инвестиционно предложение от „ Грийн Парадайс 97“ ООД
Община Айтос съобщава на Афер Ахмед Чолак и Мийрем Нурула Хюсеин от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос съобщава на Галина Енчева Боздукова и Велина Енчева Леонхарт от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Айтос приема предложения и становища относно представения проект на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос Предложенията на заинтересованите лица и организации могат да бъдат входирани в деловодството на Община Айтос, или подадени на e-mail: aetos5@abv.bg в 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта.
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Айтос приема предложения и становища относно представения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложенията на заинтересованите лица и организации могат да бъдат входирани в деловодството на Община Айтос, или подадени на e-mail: aetos5@abv.bg в 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта.