• Айтос
  • Общината
АКРОБАТИТЕ АНТОН СТАНЧЕВ - ЯНКО КИРОВ СА СПОРТИСТИ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2019 Г.
АЙТОЗЛИИ ИЗБРАХА!
МАРТИН БЕНОВ Е ТРЕНЬОР №1 НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2019 Г.
Бенов получи 43% от всички подадени гласове за треньор на годината
АКРОБАТИКАТА ОБРА СПОРТНИТЕ НАГРАДИ ЗА 2019 Г.
Отборът на Клуба по спортна акробатика "Орел"е №1, решиха айтозлии
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение
ОТКРИХА НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УЧИЛИЩЕТО В С. МЪГЛЕН
Училището в Мъглен се конкурира с градските.
КОИ СА ПРИЧИНИТЕ, КОИТО НАЛАГАТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТАКСА СМЕТ ПРЕЗ 2020 Г.?
Питаме инж. Иван Биделев - Директор на Дирекция "ТСУРР" в Община Айтос
Благотворителен концерт събра над 3000 лв - ще усмихне самотни пенсионери за Коледа
В Айтос доброто се случи!
Айтос грейна в очакване на Коледа!
Кметът и читалищните джудженца заплиха светлините на Коледните елхи
Заповед за еднопосочни улици : Васил Левски и Димитър Благоев.
Община Айтос съобщава на Ваня Кунева Брейн от гр. Бургас, че ...
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район”
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Айтос предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 14 - дневен срок от датата на публикуване на настоящия проект в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на общината, да изразят своите становища и предложения по така изработеният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос.
Отдел ”Местни данъци и такси” няма да работи с граждани на 30 и 31.12.2019г.
Съобщение - 12.12.2019 г.Съобщение - 14.11.2019 г.Съобщение - 14.11.2019 г.
Община Айтос на основание на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че...
Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос, ул."Богориди" № 2, ет. 4, стая № 3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал. 3 от ДОПК.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос и План сметка 2020 г.