• Общината
  • Айтос
КМЕТЪТ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В ОБЩИНА АЙТОС
ОТ 24 ДО 29 ЯНУАРИ 2018 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОБЩИНА АЙТОС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОСТЕР
НА ТЕМА "140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ"
ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПАРК "СЛАВЕЕВА РЕКА" - ГРАД АЙТОС
ОБЩИНА АЙТОС ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ПОЕЗИЯ И ПЕСЕН
"МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2018" ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ
Новите местни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени!
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА АЙТОС, ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
КМЕТЪТ ПОДПИСА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - АЙТОС
ПРОЕКТЪТ Е ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."
КАРТ БЛАНШ И ЗА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР НА ПСОВ-АЙТОС
Зам. кметът Мариана Димова: Целта на надзора е да въведе обекта в експлоатация
Автогарата в бюджет-2018
Средствата за основен ремонт на сградата са заложени в проекта за капитална програма - 2018
19-годишният Ивайло Димитров за втори път спаси кръста на Йордановден
Храм "Св. Йоан Кръстител" се оказа тесен, айтозлии търпеливо чакаха ритуала на брега на Славеева река
Уведомление за инвестиционно предложение от Мустафа Мюмюн Хюсеин
Уведомление за инвестиционно предложение от Назиф Ниязи Хюсеин и Орхан Ниязи Хюсеин
Уведомление за инвестиционно предложение от „ Ясем-69” ЕООД
У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Виктория Хари Артинова
Уведомление за инвестиционно предложение от Джулия Хари Артинова
Уведомление за инвестиционно предложение от Златина Петкова Дърмонова
Уведомление за инвестиционно предложение от Митко Генчев Атанасов
Община Айтос съобщава на Гюлбахар Байрям Хасан и Хюсни Исмаил Хасан от с. Карагеоргиево, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...