• Общината
  • Айтос
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА 4 ОКТОМВРИ В АЙТОС
ГОСТУВА РУСКАТА ХУДОЖНИЧКА ИРИНА РОМАНОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Заповед на Кмета на Община Айтос № РД-08 - 629 от 20.09. 2017 г.
Във връзка с Уведомление с вх №92-00-261/19.09.2017 г от Организация за защита на българските граждани за провеждане на мирен протест.
Община Айтос
Тържествено честване на Деня на независимостта
Успешен старт на учебната година в община Айтос с цветя, усмивки и пожелания
Тази година кметът Васил Едрев беше при учениците и учителите на ОУ "Атанас Манчев"
Община Айтос в кампанията ”Да изчистим България заедно!”
Училищата - най-активни, за "Чисто и зелено село!" се трудиха в Дрянковец
ОУ "Атанас Манчев" показа талантите си
на тържеството за първия учебен ден
ЧЕСТИТА ДА НИ Е НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА!
На добър час на учениците и учителите от Община Айтос!
Уведомление за инвестиционно предложение от „ИПППДМ – д-р Василена Чаушева” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от „Георги Киришев” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Фатмегюл Шукри Зюлкеф
Програмата е изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и обхваща общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.
Постъпило искане от "ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ"ЕООД за разрешаване за изработване на подробен устройствен план-парцелен план за трасе на съобщителен кабел Бургас- Айтос...
Община Айтос уведомява собствениците на домашни любимци на територията на Общината:...
Община Айтос съобщава на Тонка Вълчева Димова от с. Караново, община Айтос, че със заповед № РД-08-628/19.09.2017 г.
Община Айтос съобщава на Иван Стоянов Стойчев от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Сезен Рушенова Шукри