• Общината
  • Айтос
ПРЕДСТАВИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
на Проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос"
ОБЩИНА АЙТОС
Празнична програма Декември 2018 г.
Важно за айтозлии, пътуващи за и от Бургас!
АВТОБУСИТЕ ЗА БУРГАС С НОВИ СПИРКИ ЗАРАДИ РЕМОНТИТЕ
ВиК подменя старите тръби на "Станционна" и "Васил Левски"
Тръбите са полагани преди близо половин век
Алберта Алкалай представи филма „Да помним” пред млада публика в Айтос
С представяне  на документалния филм  „Да помним”, Айтос се включи в националната кампания „Холокостът –приносът на България в спасяването на евреите”. Инициативата градът да участва в комуникационната стратеги
Откриха първият училищен музей в Айтос
Музейната сбирка в СУ "Хр. Ботев" е поклон към всички радетели за българска просвета и култура
ПЪЛНИМ С ОБИЧ И НАДЕЖДА "ГОЛЯМОТО СЪРЦЕ НА АЙТОС"
НА 26 НОЕМВРИ, ОТ 11.00 ЧАСА НА ПЛОЩАД "СВОБОДА"
Айтос в националната кампания
"Холокостът - приносът на България в спасяването на евреите"
Ботевци в Полша по училищен проект
Една приветлива, слънчевоесенна, проектна, загадъчна, иноваторска Полша за СУ ”Христо Ботев”, Айтос
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕСИНВЕСТМЪНТ" ЕООД...
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕСИНВЕСТМЪНТ" ЕООД...
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕСИНВЕСТМЪНТ" ЕООД...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Петър Иванов Петров...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Димитър Иванов Кехайов...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Красимира Петрова Янева...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Наджие Халил Хасан...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Нихат Мехмед Осман...