• Общината
  • Айтос
Хвърлят кръста на Йордановден в бент на Славеева река
Богослужението е от 9.00 часа в параклиса "Св. Йоан Кръстител"
Кметът Васил Едрев за старата и за новата година на Община Айтос!
2018-та ще е година на сериозна строителна програма
Сурвакници за кмета и съветниците от с. Дрянковец
Коледен дух и в Заседателната зала
Подаръци за младежите от Защитено жилище - Айтос
Много гости и празнично настроение!
Айтозлии избираха
Спортист, Треньор и Отбор на 2017 г.
Малки коледари гостуваха на Община Айтос
ДГ "Здравец" с коледарски поздрав към общинарите
На Игнажден, Inner Wheel Club Бургас с дарителски жест
за Детско отделение на МБАЛ Айтос ЕООД
Новият управител на МЦ І ЕООД - Айтос д-р Феим Мурад встъпи в длъжност:
Да си подадем ръце и да работим заедно!
Весела Коледа и по-щедра Нова година!
Пожелава на гражданите на Община Айтос кметът Васил Едрев
ОБЩИНА АЙТОС
КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ-2018
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС Стайко Стоянов Стайков за водовземане от тръбен кладенец ТК „Стайко Стайков- Айтос" находящ се в имот ЗЗП №619, местност „Провадийско шосе”, гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.
Уведомление за инвестиционно предложение от Доника Николаева Ненкова
Годишен отчет на Община Айтос за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Огнян Димитров Бодуров...
Уведомление за инвестиционно предложение от Мустафа Мюмюн Хюсеин
Уведомление за инвестиционно предложение от Назиф Ниязи Хюсеин и Орхан Ниязи Хюсеин