• Общината
  • Айтос
ЗА СЕГА! ДВАМА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА С. ЧУКАРКА
Пет партии са с регистрация за частичния вот
Община Айтос без външен дълг и просрочени задължения
Администрацията с отчет за разходите през 6-те месеца на 2017-та
Дофинансират три училища с маломерни паралелки
С 51 по-малко са учениците в различни класове и паралелки
Преди старта на новата учебна година
Съветът с решение за средищните училища
Съединението прави силата!
Речи, цветя и стихове за Деня на Съединението в Айтос
Преизпълнение на собствените приходи за полугодието, отчете Община Айтос
17 373 хил. лв. са приходите по бюджета на Община Айтос за полугодието на 2017 г.
Община Айтос и СУ "Христо Ботев" - Айтос
Ви канят на честване на 132 години от Съединението
Съобщение
На основание на чл.91 от Изборния кодекс във връзка с провеждането на частични избори за кмет на кметство Чукарка на 08 октомври 2017 г...
181 969,63 евро безвъзмездно финансиране за чист Айтос по Програма за ТГС
Пресконференция с партньорите в Одрин
Алятин Ур - Генерален секретар на Специализирана администрация - Провинция Одрин, Република Турция:
"Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация"
Уведомление за инвестиционно предложение от „ИПППДМ – д-р Василена Чаушева” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от „Георги Киришев” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Фатмегюл Шукри Зюлкеф
Програмата е изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и обхваща общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.
Постъпило искане от "ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ"ЕООД за разрешаване за изработване на подробен устройствен план-парцелен план за трасе на съобщителен кабел Бургас- Айтос...
Община Айтос уведомява собствениците на домашни любимци на територията на Общината:...
Община Айтос съобщава на Тонка Вълчева Димова от с. Караново, община Айтос, че със заповед № РД-08-628/19.09.2017 г.
Община Айтос съобщава на Иван Стоянов Стойчев от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Сезен Рушенова Шукри