• Общината
  • Айтос
НАГРАДИТЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ -2017”
П Р О Т О К О Л
Кметът Васил Едрев към айтозлии!
Уважаеми граждани на община Айтос, Скъпи приятели,
Айтос благодари за щедростта на дарителите
на Фолклорните празници "Славееви нощи 2017"
"Вихър" - Айтос е шампионът на Шестия турнир по футбол за деца Айтос 2017
Николай Наголов от ІV клас стана голмайстор на турнира с 18 гола в 4 срещи
23 фирми - кандидати за строителството на Пречиствателна станция-Айтос
Община Айтос и "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД подписаха договорза публичност по проекта
Благодарност за родолюбивия жест на спомоществователите
на традиционните фолклорни празници "СЛАВЕЕВИ НОЩИ АЙТОС 2017"
Безплатен транспорт за концертите на "Славееви нощи 2017"
на 9, 10 и 11 юни 2017 година
Важно съобщение
за земеделските стопани на територията на общината
Tретиране срещу влечуги
На 8 юни, от 9.00 ч., в парк „Славеева река” гр.Айтос..
Поклонение пред паметника на Ботев
2 юни 2017 г., от 10.00 часа в градската градина в град Айтос
Инвестиционно предложение от Стайко Стоянов Стайков...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Инвестиционно предложение от Мюмюн Ферад Мюмюн...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Съобщение до Светлозар Великов Стоянов и Димитър Великов Велчев...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Уведомление за информация за преценяване необходимостта от ОВОС по ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Община Айтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че предстои третиране на дървесната растителност върху общински терени срещу Бяла американска пеперуда-второ поколение.Сигнали на тел.: 25786 и 22669.