• Общината
  • Айтос
Празнично шествие за 24 май в Айтос
Началото е от 10.00 часа на площад "Свобода"
Кметът Васил Едрев връчи годишните награди на най-добрите ученици на Община Айтос
32-ма получиха Диплом и плакет "За престижни изяви! С благодарност" от кмета
Народно читалище "Наука 1927" село Чукарка
празнува юбилей на 22 май 2017 година
Славееви нощи 2017
Тази година фолклорната фиеста ще е на 9, 10 и 11 юни!
Община Айтос
Празнични прояви по повод 24 май ПРОГРАМА:
Литийно шествие и фолклорна програма
за Деня на Св. св. Кирил и Методий в Айтос
Само един ветеран от войната на крака за Деня на победата
Айтозлии и руснаци честваха заедно 9 май
Община Айтос пръска срещу кърлежи,
Вече е извършена ларвицидна обработка срещу комари
Община Айтос с амбициозна проектна Програма 2017
За реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
Финалът на „За Туризма от А до Я” - Слънчев бряг 2017 беше в "Генгер"
Изложители, туроператори и журналисти посетиха част от най-известните туристически обекти в Айтос.
Община Айтос уведомява гражданите, че на 26 и 27.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Със заповед № РД-08-376/06.06.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за имот № 064005 по плана на „Стопански двор” -Черноград...
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос...
Община Айтос съобщава на „Виел Инвест”ООД от гр. Поморие, че със заповед № РД-08-359/23.05.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот № 092018, м. „Азмака”...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 20 и 21.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Уведомление за инвестиционно предложение от "Димон" ЕООД Представлявано от Георг Стан Стам с адрес: гр.Силистра, ул.”Ген. Попов”№17
СЕЛЕН 2000" ЕООД уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Исуф Ахмед Юсмен уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от "СКОРПИО-46" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Брезовска” №42, ап.30
Колоездачна обиколка за купа "Васил Левски" - 2017 г., по случай 180-та годишнина от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски на 18 юли 2017 г..