• Айтос
  • Общината
Младежкият екип на "Бъди човек - Айтос" към айтозлии!
Кампания 2019 - "Подари Коледна вечеря на пенсионер в нужда".
Феерия от цветове и танци на читалищния юбилей
НЧ "Васил Левски 1869" празнува 150-годишен юбилей
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
365 хил. лв за основен ремонт на Читалището в Мъглен по ПМС
Сградата не е ремонтирана от 40 тодини, таванът е паднал, мъгленци не могат да влязат в читалищния салон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Новият Общински съвет с ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на 29.11. 2019 г.
„СПОРТИСТ, ТРЕНЬОР И ОТБОР НА ОБЩИНА АЙТОС 2019”
ВИЕ ИЗБИРАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ В СПОРТА ПРЕЗ 2019 Г.!
НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869" - 150 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО
В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЧИТАЛИЩНИЯ ЮБИЛЕЙ
Кметът Васил Едрев, съветниците и кметовете на кметства положиха клетва
Красимир Енчев е новият, стар председател на Общински съвет - Айтос
ИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИЦИ ПОЛАГАТ КЛЕТВА НА 8 НОЕМВРИ 2019 Г.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВИКВА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г.
ПЕТ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ЧЕТИРИ ДАМИ В НОВИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
17 ОТ 29 НЕ СА БИЛИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА ПРЕЗ МИНАЛИЯ МАНДАТ
Заповед за еднопосочни улици : Васил Левски и Димитър Благоев.
Община Айтос съобщава на Ваня Кунева Брейн от гр. Бургас, че ...
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район”
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Айтос предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 14 - дневен срок от датата на публикуване на настоящия проект в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на общината, да изразят своите становища и предложения по така изработеният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос.
Отдел ”Местни данъци и такси” няма да работи с граждани на 30 и 31.12.2019г.
Съобщение - 12.12.2019 г.Съобщение - 14.11.2019 г.Съобщение - 14.11.2019 г.
Община Айтос на основание на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че...
Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос, ул."Богориди" № 2, ет. 4, стая № 3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал. 3 от ДОПК.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос и План сметка 2020 г.