• Айтос
  • Общината
Пирне с най-запомнящия се празник от 15 години насам
Организатори бяха Кметство с. Пирне и Читалище "Пробуда".
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
СПЕКТАКЪЛ ЗА МЛАДИТЕ И НАСИЛИЕТО
НА АЙТОСКА СЦЕНА НА 7 МАЙ
НА 4 МАЙ ПИРНЕ ПРАЗНУВА
НАД 10-ЧАСОВА ПРОГРАМА ГОТВЯТ КМЕТСТВОТО И ЧИТАЛИЩЕТО
ОБЩИНА АЙТОС
МАЙ 2019, ПРОГРАМА:
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
СЪОБЩЕНИЕ
Пръскане срещу кърлежи
в зелените площи в Айтос.
Най-добрите на Празника-конкурс
„От Цветница до Гергьовден 2019"
Проф. д-р Панайот Куртев с грижа да родния град и айтозлии
Много айтозлии търсят професора по онкология в столицата
КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.07.2019г. ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на гр.Айтос.
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите, че...
Съобщение до Тодор Димитров Тодоров, Иванка Здравкова Златева, Галина Йорданова Мерсинкова, Мария Николова Иванова, Надка Жекова Йорданова, Николай Любомиров Русенов, Станимир Славов Иванов и Манол Любомиров Русенов
Проект и мотиви за Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем
Община Айтос уведомява гражданите, че на 11.07.2019г. и 12.07.2019г. ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Община Айтос съобщава на „Конструкшън Консулт” ЕООД от гр. София, че..
Община Айтос уведомява всички граждани, че водата от "Лъджата" е годна за пиене.