• Общината
  • Айтос
В Пещерско: Доживяхме да видим асфалт
Всички говорят за уличните ремонти
СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „180 ДНИ EUфория“
Младежки проект за българското Председателство на Съвета на ЕС
Айтос и Одрин обединениха инициативи за опазване на околната среда
Специализираната администрация на провинция Одрин с нова покана към Айтос за съвместен проект
Спортист, Треньор И Отбор на 2017
Гражданите избират онлайн!
СК Юнивърс-Акрогрупа Angels - Айтос покори Рим с акротанци
Още един връх в успешната за групата 2017 г
Награди за театралните школи на СУ "Христо Ботев"
" Златните ключета" и "Генгерче"
КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА
ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
Община Айтос и Хомек АБ, Швеция стартираха партньорски проект
„Социални иновации в грижата за възрастните хора”.
Безплатни прегледи на хора с ампутации и двигателни проблеми
На 15.11.2017 г. в Айтос
Refresh е №1 на големия футболния турнир на малки врати
Оспорваната надпревара продължи повече от две седмици
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС Стайко Стоянов Стайков за водовземане от тръбен кладенец ТК „Стайко Стайков- Айтос" находящ се в имот ЗЗП №619, местност „Провадийско шосе”, гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.
Уведомление за инвестиционно предложение от Доника Николаева Ненкова
Годишен отчет на Община Айтос за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Огнян Димитров Бодуров...
Уведомление за инвестиционно предложение от Мустафа Мюмюн Хюсеин
Уведомление за инвестиционно предложение от Назиф Ниязи Хюсеин и Орхан Ниязи Хюсеин