• Общината
  • Айтос
Община Айтос
Тържествено честване на Деня на независимостта
Успешен старт на учебната година в община Айтос с цветя, усмивки и пожелания
Тази година кметът Васил Едрев беше при учениците и учителите на ОУ "Атанас Манчев"
Община Айтос в кампанията ”Да изчистим България заедно!”
Училищата - най-активни, за "Чисто и зелено село!" се трудиха в Дрянковец
ОУ "Атанас Манчев" показа талантите си
на тържеството за първия учебен ден
ЧЕСТИТА ДА НИ Е НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА!
На добър час на учениците и учителите от Община Айтос!
ЗА СЕГА! ДВАМА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА С. ЧУКАРКА
Пет партии са с регистрация за частичния вот
Община Айтос без външен дълг и просрочени задължения
Администрацията с отчет за разходите през 6-те месеца на 2017-та
Дофинансират три училища с маломерни паралелки
С 51 по-малко са учениците в различни класове и паралелки
Преди старта на новата учебна година
Съветът с решение за средищните училища
Уведомление за инвестиционно намерение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Отдел ”Местни данъци и такси” ще работят с граждани до 14ч. на 28.12.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Модатекс Европа ” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Огнян Димитров Бодуров
Заповед за предоставяне ползването на полски пътища и канали чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ и чл.75б ППЗСПЗЗ
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Стаматов Русев...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Стайко Стоянов Стайкв-земеделски производител...
Община Айтос съобщава, че...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЪНАК ” ЕООД...