• Общината
  • Айтос
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е             На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1
Медали и признание за гладиаторите през април
Клуб Киокушин Гладиатор - Айтос има особено активна състезателна дейност през м. април. Състезателите участваха на 8 април в две престижни състезания - едното по Киокушин във Велико Търново за деца, юноши и девойки, младша и старша възраст - кумите и
НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” –АЙТОС
КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА КАРТИЧКА „ШАРЕН ВЕЛИКДЕН” НАГРАДИ
Преизпълнение на приходите за 2016 г., отчете публично Община Айтос
Изпълнението на бюджет-2016 влиза за одобрение в заседателната зала след празниците
"Бързи, смели, сръчни"
Благотворителен спортен празник в ДГ "Пролет"
От кръстовището с "Гурко", ул. "Васил Левски" е вече затворена за автомобили
Община Айтос и РУП- Айтос продължават изпълнението на новата транспортна схема
Лазаровден в Дрянковец
"Сливи за смет" - поредната оригинална идея на кметицата Севие Пехливанова
Кметът Васил Едрев към айтоските медици!
Да Ви е честит Световния ден на здравето!
Най-добрите на пролетния празник "От Цветница до Гергьовден" Айтос 2017
Класирането!
СЪВЕТЪТ "ЗА" ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ НА МАРТЕНСКОТО ЗАСЕДАНИЕ
Общинският съвет взе решения по 18 предложения и докладни записки
Община Айтос уведомява гражданите, че на 26 и 27.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Със заповед № РД-08-376/06.06.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за имот № 064005 по плана на „Стопански двор” -Черноград...
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос...
Община Айтос съобщава на „Виел Инвест”ООД от гр. Поморие, че със заповед № РД-08-359/23.05.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот № 092018, м. „Азмака”...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 20 и 21.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Уведомление за инвестиционно предложение от "Димон" ЕООД Представлявано от Георг Стан Стам с адрес: гр.Силистра, ул.”Ген. Попов”№17
СЕЛЕН 2000" ЕООД уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Исуф Ахмед Юсмен уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от "СКОРПИО-46" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Брезовска” №42, ап.30
Колоездачна обиколка за купа "Васил Левски" - 2017 г., по случай 180-та годишнина от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски на 18 юли 2017 г..