• Общината
  • Айтос
Съветът реши - приватизарат два общински имота
Публичен търг за продажбата на магазин за елуреди в Айтос и млекосъбирателен пункт в Пирне
49-то издание на "Славееви нощи 2017" - на 9, 10 и 11 юни
Организатори са Община Айтос и Народно читалище “Васил Левски 1869” - град Айтос.
Старт на проект Трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.
На 21 март 2017 г. община Айтос започна изпълнението на проект „Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България – Турция“, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-55 от 20.03.2017 г., в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП програма за ТГС България - Турция.
ОБЩИНА АЙТОС
ПОКАНА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ за публично обсъждане на изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2016 г.
В Айтос откриха Информационен център за превенция и защита от домашно насилие
по проект „Има много начини да се справиш с насилието“
ТРУДОВА БОРСА В АЙТОС
НА 28 МАРТ 2017 Г. В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщения за предпазване на пчелите
120 години Тракийско дружество в Айтос
ТД "Петър Киприлов 1897" - Айтос с вълнуващо тържество за тракийския юбилей
Приемна на Комисията за защита от дискриминация в Айтос
на 16 март в Дирекция "КОВЗС" на Община Айтос
Община Айтос уведомява гражданите, че на 26 и 27.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Със заповед № РД-08-376/06.06.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за имот № 064005 по плана на „Стопански двор” -Черноград...
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос...
Община Айтос съобщава на „Виел Инвест”ООД от гр. Поморие, че със заповед № РД-08-359/23.05.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот № 092018, м. „Азмака”...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 20 и 21.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Уведомление за инвестиционно предложение от "Димон" ЕООД Представлявано от Георг Стан Стам с адрес: гр.Силистра, ул.”Ген. Попов”№17
СЕЛЕН 2000" ЕООД уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Исуф Ахмед Юсмен уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от "СКОРПИО-46" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Брезовска” №42, ап.30
Колоездачна обиколка за купа "Васил Левски" - 2017 г., по случай 180-та годишнина от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски на 18 юли 2017 г..