• Общината
  • Айтос
Фолклорен бум - Читалището с нови състави, нови костюми и танци
Славееви нощи Айтос 2017
Национална колоездачна обиколка за 180-та годишнина от рождението на Апостола
Инициативата е на Областна администрация - Ловеч
НАГРАДИТЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ -2017”
П Р О Т О К О Л
Кметът Васил Едрев към айтозлии!
Уважаеми граждани на община Айтос, Скъпи приятели,
Айтос благодари за щедростта на дарителите
на Фолклорните празници "Славееви нощи 2017"
"Вихър" - Айтос е шампионът на Шестия турнир по футбол за деца Айтос 2017
Николай Наголов от ІV клас стана голмайстор на турнира с 18 гола в 4 срещи
23 фирми - кандидати за строителството на Пречиствателна станция-Айтос
Община Айтос и "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД подписаха договорза публичност по проекта
Благодарност за родолюбивия жест на спомоществователите
на традиционните фолклорни празници "СЛАВЕЕВИ НОЩИ АЙТОС 2017"
Безплатен транспорт за концертите на "Славееви нощи 2017"
на 9, 10 и 11 юни 2017 година
Важно съобщение
за земеделските стопани на територията на общината
Уведомление за инвестиционно предложение от „ИПППДМ – д-р Василена Чаушева” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от „Георги Киришев” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Фатмегюл Шукри Зюлкеф
Програмата е изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и обхваща общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.
Постъпило искане от "ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ"ЕООД за разрешаване за изработване на подробен устройствен план-парцелен план за трасе на съобщителен кабел Бургас- Айтос...
Община Айтос уведомява собствениците на домашни любимци на територията на Общината:...
Община Айтос съобщава на Тонка Вълчева Димова от с. Караново, община Айтос, че със заповед № РД-08-628/19.09.2017 г.
Община Айтос съобщава на Иван Стоянов Стойчев от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Сезен Рушенова Шукри