• Общината
  • Айтос
Съединението прави силата!
Речи, цветя и стихове за Деня на Съединението в Айтос
Преизпълнение на собствените приходи за полугодието, отчете Община Айтос
17 373 хил. лв. са приходите по бюджета на Община Айтос за полугодието на 2017 г.
Община Айтос и СУ "Христо Ботев" - Айтос
Ви канят на честване на 132 години от Съединението
Съобщение
На основание на чл.91 от Изборния кодекс във връзка с провеждането на частични избори за кмет на кметство Чукарка на 08 октомври 2017 г...
181 969,63 евро безвъзмездно финансиране за чист Айтос по Програма за ТГС
Пресконференция с партньорите в Одрин
Алятин Ур - Генерален секретар на Специализирана администрация - Провинция Одрин, Република Турция:
"Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация"
За вас работодатели!
Преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Вижте предварителния дневен ред на ХХІІI-то заседание на Съвета
Общината с обществена поръчка
за ремонт на улиците в с. Пещерско
ДИСЦИПЛИНИРАЩИ МЕРКИ - Сряда пазар остана затворен
Причината - търговците замърсяват и не чистят!
Уведомление за инвестиционно намерение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Отдел ”Местни данъци и такси” ще работят с граждани до 14ч. на 28.12.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Модатекс Европа ” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Огнян Димитров Бодуров
Заповед за предоставяне ползването на полски пътища и канали чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ и чл.75б ППЗСПЗЗ
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Стаматов Русев...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Стайко Стоянов Стайкв-земеделски производител...
Община Айтос съобщава, че...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЪНАК ” ЕООД...