• Айтос
  • Общината
БОТЕВЦИ ИЗВЪРВЯХА ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА
35 УЧЕНИЦИ ОТ СУ "ХРИСТО БОТЕВ" БЯХА СРЕД 1400 УЧАСТНИЦИ В 73-Я НАЦИОНАЛЕН ПОХОД
25 години Райко Иванов поддържа най-зеления футболен терен в областта
18 години косил 8-те дка с машинка, сега работи с трактор
Обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - АЙТОС
Зоопарк - Айтос празнува 50 години с айтоските деца
На 28 май, от 10 часа в парка
БОТЕВЦИ ТРЪГНАХА ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВ И НЕГОВИТЕ ЧЕТНИЦИ
СЪС ЗНАМЕТО НА ОБЩИНА АЙТОС И СИМВОЛИТЕ НА РОДНИЯ ГРАД И УЧИЛИЩЕТО
Важно за участниците в СИК!
за изборите на 26 май!
51 ГОДИНИ "СЛАВЕЕВИ НОЩИ"
НА 7, 8 И 9 ЮНИ 2019 Г.
СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2019
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА ВАСИЛ ЕДРЕВ
НА 29 МАЙ ПРЪСКАТ СРЕЩУ КОМАРИ
В ПАРКА, ГРАДСКАТА ГРАДИНА И ГРОБИЩНИЯ ПАРК
Съобщение до Георги Станев Афтански
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че...
Заповед на РДГ-Бургас
Със заповед № РД-08-458/02.09.2019 г. на кмета на община Айтос е разпоредено собствениците и ползвателите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на строеж: „Нова въздушна електропроводна линия 400 кV от подстанция „Варна” до подстанция „Бургас”” в землищата на с. Черна могила, с. Дрянковец и с. Мъглен да осигурят свободен достъп на разрешените строително-монтажни работи за срок от 02.09.2019 г. до 02.07.2021 г.
Съобщение до Кирчо Кирчев Атанасов, Златка Кирчева Атанасова, Румен Кирчев Атанасов, Златко Кирчев Белчев и Атанас Кирчев Атанасов
Община Айтос уведомява гражданите, че на 02.09.2019г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с ч.32 от ДОПК
Съобщение до населението на с. Чукарка, Община Айтос, относно режим на водата до нормализиране на водните количества...