• Общината
  • Айтос
Айтозлии чакат този проект от години
Вижте как ще се промени визията на айтоския парк
Айтос празнува 139 години от Освобождението на България
3 март 2017 година - национален празник на Република България Програма:
Празничните прояви в Айтос
на 1 и 3 март 2017 година
Водата от Лъджата е годна за пиене, сочи проект на Ротари - Айтос
Днес поставят информационна табела с резултатите от анализа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ХVІІ-ТО ЗАСЕДАНИЕ - 27 ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА
На 19 февруари 2017 г.
Поклонение по повод 144 години от гибелта на Васил Левски
СТАРТИРА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА АЙТОС
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Предстоящи
Концерти, събития и срещи през м. февруари 2017 г.
ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА : ПП Г Е Р Б, КП „БСП ЛБ”, ПП Д П С, КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ПП А Т А К А, КП А Б В - А Й Т О С
ПОКАНА
Община Айтос с рекордно висок бюджет-2017
Кметът Васил Едрев: 2017-та ще е хубава година!
Община Айтос уведомява гражданите, че на 26 и 27.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Със заповед № РД-08-376/06.06.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за имот № 064005 по плана на „Стопански двор” -Черноград...
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос...
Община Айтос съобщава на „Виел Инвест”ООД от гр. Поморие, че със заповед № РД-08-359/23.05.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот № 092018, м. „Азмака”...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 20 и 21.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Уведомление за инвестиционно предложение от "Димон" ЕООД Представлявано от Георг Стан Стам с адрес: гр.Силистра, ул.”Ген. Попов”№17
СЕЛЕН 2000" ЕООД уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Исуф Ахмед Юсмен уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от "СКОРПИО-46" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Брезовска” №42, ап.30
Колоездачна обиколка за купа "Васил Левски" - 2017 г., по случай 180-та годишнина от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски на 18 юли 2017 г..