• Общината
  • Айтос
ОБЩИНА АЙТОС
Празнична програма Декември 2018 г.
Важно за айтозлии, пътуващи за и от Бургас!
АВТОБУСИТЕ ЗА БУРГАС С НОВИ СПИРКИ ЗАРАДИ РЕМОНТИТЕ
ВиК подменя старите тръби на "Станционна" и "Васил Левски"
Тръбите са полагани преди близо половин век
Алберта Алкалай представи филма „Да помним” пред млада публика в Айтос
С представяне  на документалния филм  „Да помним”, Айтос се включи в националната кампания „Холокостът –приносът на България в спасяването на евреите”. Инициативата градът да участва в комуникационната стратеги
Откриха първият училищен музей в Айтос
Музейната сбирка в СУ "Хр. Ботев" е поклон към всички радетели за българска просвета и култура
ПЪЛНИМ С ОБИЧ И НАДЕЖДА "ГОЛЯМОТО СЪРЦЕ НА АЙТОС"
НА 26 НОЕМВРИ, ОТ 11.00 ЧАСА НА ПЛОЩАД "СВОБОДА"
Айтос в националната кампания
"Холокостът - приносът на България в спасяването на евреите"
Ботевци в Полша по училищен проект
Една приветлива, слънчевоесенна, проектна, загадъчна, иноваторска Полша за СУ ”Христо Ботев”, Айтос
Разкажете на по-възрастните близки хора какви са схемите за алоизмами!
Съветват от РУП-Айтос
ВТОРА МОБИЛНОСТ В СУ“ХРИСТО БОТЕВ“ – АЙТОС
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“
Уведомление за инвестиционно предложение от Росен Димитров Ралев
Със заповед на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за...
Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2019г.
Отдел ”Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че новите местни данъци и такси за 2019 година вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: https://mdt.aytos.bg
Със заповед № РД-08-75/18.02.2019 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Е.С.И.Б.2015” - ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Велко Георгиев Господинов
Уведомление за инвестиционно предложение от Селим Юсуф Мурад
Заповед за временна промяна на спирки