• Айтос
  • Общината
30 дръвчета засади Общината в Седмицата на гората
в градината до СУ "Никола Вапцаров
Традицията продължава
Великденски благотворителен концерт на 15 април в Айтос
Баскетболен клуб "Вихър"- Айтос спечели първи проект
по Програма на ММС „Спорт за децата в свободното време 2019"
Проф. д-р Панайот Куртев идва в родния град за среща айтозлии
Организатори са Ротари клуб - Айтос и Община Айтос
ШАХМАТЕН ТУРНИР
В ПАМЕТ НА ИВАН ШОПОВ
Всяка събота - безплатен транспорт до Гробищния парк
От 6 април до Архангелова Задушница 2019
Айтоският спорт получава 85 хил.лв
за ново спортно игрище!
АПРИЛ 2019
ОБЩИНА АЙТОС
Пролетен празник в Айтос
Статут и заявка за участие
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
43-то заседание на 28 март 2019 г.
Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.07.2019г. ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на гр.Айтос.
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите, че...
Съобщение до Тодор Димитров Тодоров, Иванка Здравкова Златева, Галина Йорданова Мерсинкова, Мария Николова Иванова, Надка Жекова Йорданова, Николай Любомиров Русенов, Станимир Славов Иванов и Манол Любомиров Русенов
Проект и мотиви за Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем
Община Айтос уведомява гражданите, че на 11.07.2019г. и 12.07.2019г. ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Община Айтос съобщава на „Конструкшън Консулт” ЕООД от гр. София, че..
Община Айтос уведомява всички граждани, че водата от "Лъджата" е годна за пиене.