• Общината
  • Айтос
Най-добрите на пролетния празник "От Цветница до Гергьовден" Айтос 2017
Класирането!
СЪВЕТЪТ "ЗА" ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ НА МАРТЕНСКОТО ЗАСЕДАНИЕ
Общинският съвет взе решения по 18 предложения и докладни записки
Съветът реши - приватизарат два общински имота
Публичен търг за продажбата на магазин за елуреди в Айтос и млекосъбирателен пункт в Пирне
49-то издание на "Славееви нощи 2017" - на 9, 10 и 11 юни
Организатори са Община Айтос и Народно читалище “Васил Левски 1869” - град Айтос.
Старт на проект Трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.
На 21 март 2017 г. община Айтос започна изпълнението на проект „Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България – Турция“, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-55 от 20.03.2017 г., в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП програма за ТГС България - Турция.
ОБЩИНА АЙТОС
ПОКАНА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ за публично обсъждане на изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2016 г.
В Айтос откриха Информационен център за превенция и защита от домашно насилие
по проект „Има много начини да се справиш с насилието“
ТРУДОВА БОРСА В АЙТОС
НА 28 МАРТ 2017 Г. В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщения за предпазване на пчелите
Инвестиционно предложение от Стайко Стоянов Стайков...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Инвестиционно предложение от Мюмюн Ферад Мюмюн...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Съобщение до Светлозар Великов Стоянов и Димитър Великов Велчев...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Уведомление за информация за преценяване необходимостта от ОВОС по ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Община Айтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че предстои третиране на дървесната растителност върху общински терени срещу Бяла американска пеперуда-второ поколение.Сигнали на тел.: 25786 и 22669.