• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
СПЕКТАКЪЛ ЗА МЛАДИТЕ И НАСИЛИЕТО
НА АЙТОСКА СЦЕНА НА 7 МАЙ
НА 4 МАЙ ПИРНЕ ПРАЗНУВА
НАД 10-ЧАСОВА ПРОГРАМА ГОТВЯТ КМЕТСТВОТО И ЧИТАЛИЩЕТО
ОБЩИНА АЙТОС
МАЙ 2019, ПРОГРАМА:
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
СЪОБЩЕНИЕ
Пръскане срещу кърлежи
в зелените площи в Айтос.
Най-добрите на Празника-конкурс
„От Цветница до Гергьовден 2019"
Проф. д-р Панайот Куртев с грижа да родния град и айтозлии
Много айтозлии търсят професора по онкология в столицата
КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ ИВАН ШОПОВ 2019г. гр.Айтос
Участваха 91 шахматисти от цялата страна
Съобщение до Георги Станев Афтански
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че...
Заповед на РДГ-Бургас
Със заповед № РД-08-458/02.09.2019 г. на кмета на община Айтос е разпоредено собствениците и ползвателите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на строеж: „Нова въздушна електропроводна линия 400 кV от подстанция „Варна” до подстанция „Бургас”” в землищата на с. Черна могила, с. Дрянковец и с. Мъглен да осигурят свободен достъп на разрешените строително-монтажни работи за срок от 02.09.2019 г. до 02.07.2021 г.
Съобщение до Кирчо Кирчев Атанасов, Златка Кирчева Атанасова, Румен Кирчев Атанасов, Златко Кирчев Белчев и Атанас Кирчев Атанасов
Община Айтос уведомява гражданите, че на 02.09.2019г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с ч.32 от ДОПК
Съобщение до населението на с. Чукарка, Община Айтос, относно режим на водата до нормализиране на водните количества...