• Общината
  • Айтос
131 решения е взел Съветът през май - декември 2016 г.
Председателят Красимир Енчев представи отчет за работата на местния парламент
ОБЩИНА АЙТОС
Програма за м. февруари 2017 г.
Община Айтос
обявява К О Н К У Р С "МОЯТА БЪЛГАРИЯ – 2017"
Проектът за бюджет-2017 - реалистичен и изпълним
Експертно мнение - Главният финансист на Община Айтос Станка Господинова
Община Айтос става собственик на бившата казарма
Има правителствено решение от 25.01.2017 г., което айтозлии чакат от 15 години
Предстоящи общоградски чествания
139 години от Освобождението на Айтос и 144 години от гибелта на Апостола на българската свобода Васил Левски
Иван Вълков В Айтос с отчет за свършеното в 43-то Народно събрание
Народният представител е внесъл 20 законопроекта, десетки предложения за изменение, 12 въпроса към министрите са намерили решение
Земляческо дружество Трите братя - София
Кани столичани с айтоски корен на 68-ма годишна среща
Премиерът в оставка Бойко Борисов и Министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева в Айтос
Министър и кмет подписаха договора за първата пречиствателна станция в историята на Айтос
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ХVІ-ТО ЗАСЕДАНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че на 26 и 27.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Със заповед № РД-08-376/06.06.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПЗ за имот № 064005 по плана на „Стопански двор” -Черноград...
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси” при Община Айтос...
Община Айтос съобщава на „Виел Инвест”ООД от гр. Поморие, че със заповед № РД-08-359/23.05.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот № 092018, м. „Азмака”...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 20 и 21.06.2017 г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение....
Уведомление за инвестиционно предложение от "Димон" ЕООД Представлявано от Георг Стан Стам с адрес: гр.Силистра, ул.”Ген. Попов”№17
СЕЛЕН 2000" ЕООД уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Исуф Ахмед Юсмен уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от "СКОРПИО-46" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Брезовска” №42, ап.30
Колоездачна обиколка за купа "Васил Левски" - 2017 г., по случай 180-та годишнина от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски на 18 юли 2017 г..