• Общината
  • Айтос
120 години Тракийско дружество в Айтос
ТД "Петър Киприлов 1897" - Айтос с вълнуващо тържество за тракийския юбилей
Приемна на Комисията за защита от дискриминация в Айтос
на 16 март в Дирекция "КОВЗС" на Община Айтос
Айтозлии чакат този проект от години
Вижте как ще се промени визията на айтоския парк
Айтос празнува 139 години от Освобождението на България
3 март 2017 година - национален празник на Република България Програма:
Празничните прояви в Айтос
на 1 и 3 март 2017 година
Водата от Лъджата е годна за пиене, сочи проект на Ротари - Айтос
Днес поставят информационна табела с резултатите от анализа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ХVІІ-ТО ЗАСЕДАНИЕ - 27 ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА
На 19 февруари 2017 г.
Поклонение по повод 144 години от гибелта на Васил Левски
СТАРТИРА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА АЙТОС
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Предстоящи
Концерти, събития и срещи през м. февруари 2017 г.
Инвестиционно предложение от Стайко Стоянов Стайков...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Инвестиционно предложение от Мюмюн Ферад Мюмюн...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Съобщение до Светлозар Великов Стоянов и Димитър Великов Велчев...
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.
Уведомление за информация за преценяване необходимостта от ОВОС по ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Община Айтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че предстои третиране на дървесната растителност върху общински терени срещу Бяла американска пеперуда-второ поколение.Сигнали на тел.: 25786 и 22669.