• Айтос
  • Общината
ГОРЕЩИ ФУТБОЛНИ ЕМОЦИИ НА 1 ЮНИ В АЙТОС
ОТБОРЪТ НА СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" СЪС ЗЛАТНИТЕ МЕДАЛИ НА ДЕВЕТИЯ ДЕТСКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ
Тържествено шествие поклонение
за 2 юни в Айтос
БОТЕВЦИ ИЗВЪРВЯХА ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА
35 УЧЕНИЦИ ОТ СУ "ХРИСТО БОТЕВ" БЯХА СРЕД 1400 УЧАСТНИЦИ В 73-Я НАЦИОНАЛЕН ПОХОД
25 години Райко Иванов поддържа най-зеления футболен терен в областта
18 години косил 8-те дка с машинка, сега работи с трактор
Обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - АЙТОС
Зоопарк - Айтос празнува 50 години с айтоските деца
На 28 май, от 10 часа в парка
БОТЕВЦИ ТРЪГНАХА ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВ И НЕГОВИТЕ ЧЕТНИЦИ
СЪС ЗНАМЕТО НА ОБЩИНА АЙТОС И СИМВОЛИТЕ НА РОДНИЯ ГРАД И УЧИЛИЩЕТО
Важно за участниците в СИК!
за изборите на 26 май!
51 ГОДИНИ "СЛАВЕЕВИ НОЩИ"
НА 7, 8 И 9 ЮНИ 2019 Г.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ №3 или на e-mail: aetos5@abv.bg
„Имате възможност да се присъедините към усилията за чиста околна среда, като предадете този вид отпадъци на посочения адрес по време на кампанията“.
Общинска администрация - Айтос уведомява жителите на общината да предприемат мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци
Община Айтос съобщава на Петя Ганчева Стоянова от гр. Бургас и Мирослав Ганчев Димов от гр. Бургас, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж ...
Съобщение до Красимира Красимирова Стоянова, Илияна Василева Друмева, Иван Димитров Кибритев, Радослава Иванова Димитрова, Пламена Иванова Димитрова и Нели Красимирова Иванова
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура
Публикувано на 30 октомври 2019г. Валидно до: 14 ноември 2019г.
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Уведомление за инвестиционно предложение от "Електроразпределение Юг" ЕАД...
Съобщение до Асен Янков Шибилев и Илия Янков Митев