• Общината
  • Айтос
Благодарим на спомоществователите
ДИМИТРОВДЕН 2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Заповед на Кмета на Община Айтос № РД-08 - 629 от 20.09. 2017 г.
Във връзка с Уведомление с вх №92-00-261/19.09.2017 г от Организация за защита на българските граждани за провеждане на мирен протест.
Община Айтос
Тържествено честване на Деня на независимостта
Успешен старт на учебната година в община Айтос с цветя, усмивки и пожелания
Тази година кметът Васил Едрев беше при учениците и учителите на ОУ "Атанас Манчев"
Община Айтос в кампанията ”Да изчистим България заедно!”
Училищата - най-активни, за "Чисто и зелено село!" се трудиха в Дрянковец
ВЕСТНИК НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ - 18.09. 2017 Г.
ОУ "Атанас Манчев" показа талантите си
на тържеството за първия учебен ден
ЧЕСТИТА ДА НИ Е НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА!
На добър час на учениците и учителите от Община Айтос!
ЗА СЕГА! ДВАМА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА С. ЧУКАРКА
Пет партии са с регистрация за частичния вот
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС Стайко Стоянов Стайков за водовземане от тръбен кладенец ТК „Стайко Стайков- Айтос" находящ се в имот ЗЗП №619, местност „Провадийско шосе”, гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.
Уведомление за инвестиционно предложение от Доника Николаева Ненкова
Годишен отчет на Община Айтос за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Огнян Димитров Бодуров...
Уведомление за инвестиционно предложение от Мустафа Мюмюн Хюсеин
Уведомление за инвестиционно предложение от Назиф Ниязи Хюсеин и Орхан Ниязи Хюсеин