АСФАЛТИРАТ УДАРНО УЛИЦИ В АЙТОС

Със средства от капиталовата програма и собствени средства, Община Айтос стартира основни ремонти на улични настилки в града. Като начало, напълно обновена е ул. "Георги Тихолов". Уличното платно вече е широко 6 м, изградени са и нови тротоари. Преобразованията на тази възлова градска улица ще включват още нови декоративни дръвчета, които ще бъдат засадени наесен.

В ход са и ремонтите на още няколко улици в Айтос, включително "Шипка" и "Стара планина", които "излизат" на една от най-дългите улични артерии - "Васил Левски", която, заедно с улиците „Панайот Волов”, „Стефан Караджа”, „Станционна”, „Паскал Янакиев”, „Димчо Карагьозов” (до ул. Цар Освободител), „Цар Освободител” (от ДСК до автогара) са включени в проекта на Община Айтос "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа". Проектът беше одобрен за финансиране, кметът Васил Едрев подписа договора, а Общината обяви обществена поръчка за изпълнител. Прогнозната стойност на поръчката е 1 882 852.58 лв. без ДДС. Средствата са от ДФ "Земеделие", мярка 7.2.

Срокът за получаване на оферти за участие приключи в края на миналата седмица. На 5 юли т.г. заявленията бяха отворени, предстои да разберем резултатите от публичното състезание. Планираната реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа по проекта е на площ от 25 229,95 кв.м., а тротоарната площ за ремонти е 16 224,06 кв.м. Вече има резултат и по процедурата за избор на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“. Комисията по избора предлага на кмета на Община Айтос да сключи договор с класирания на първо място участник „Стройнорм“ ЕООД.

И в друга градска зона имаше основни улични ремонти. След като миналата година беше асфалтирана ул. "Георги Бенковски", през м. юни т. г. Общината обнови още една "воеводска" улица - този път "Тодор Каблешков".

Айтозлии трябва са доволни, защото тази година бюджетът отделя двойно повече средства за основен ремонт на улични настилки. Към средствата от централната субсидия за капиталови разходи за 2018 г. в размер на 374 000 лв, бъджетът прибавя горе-долу още толкова - 308 000 лв - преходен остатък от 2016 и 2017 г. Общо средствата, които т.г. Общината инвестира за ремонт на настилките - 628 600 лв, са двойно повече, сравнено с годишните суми, заделяни за тази цел от едно десетилетие насам. Към тях Общината много успешно прибави  близо 2 млн. лв, допълнителни средства по проекта за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Айтос.

НП

Снимки