ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН- БУРГАС

8000, гр.Бургас, ул.”Цар Асен” № 4, телефон 056/842- 046

 

ОБЯВА

 

   Военно окръжие ІІ степен- Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-55/18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висше училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военноморските сили, общо 75 длъжности.

 

Краен срок за подаване на документи 16.03.2018 г.

 

   Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен- Бургас и в офисите за военен отчет в общините.

 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН- БУРГАС

ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ