Честит Ден на народните будители!

Скъпи айтозлии,

Днес, на 1 ноември празнуваме Деня на народните будители.

  Специално искам да поздравя хората, които творят духовната култура - съвременните будители на община Айтос !

  На този най-български празник, сърдечно поздравявам нашите просветни и читалищни дейци.

Поднасям най-сърдечни поздрави към нашите творци, художници, певци, поети и художествените състави!

  Искам да знаете, че всички ние високо ценим творческата Ви работа и духовния Ви принос!    

 Вярваме в бъдещите Ви успехи и Ви подкрепяме безрезервно!

   Сърдечна благодарност за богатия културен и образователен живот в община Айтос, поднасям към ръководствата и екипите на училищата и детските градини в общината, към Народно читалище „Васил Левски”, към Военния клуб, и към читалищните дейци в населените места на общината!

    Пожелавам на всички здраве и вдъхновение!

Скъпи айтоски будители,

Възпитавайте младото поколение на община Айтос в дух на патриотизъм и национално самочувствие. Водете айтозлии по пътя на прогреса и духовното израстване!

Честит да е Денят на народните будители на всички граждани на община Айтос!

Бъдете здрави!

 

Снимки