ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ОБЩИНАРИ!

По повод Деня на българската община, сърдечно поздравявам всички служители от Общинска администрация - Айтос! За мен е удоволствие да поздравя и всички, вече бивши и бъдещи, общински съветници и кметове на населени места в Община Айтос! На всички пожелавам да бъдат още по-мотивирани да работят за интересите и потребонстите на гражданите.

Скъпи колеги от Общинска администрация,  

Благодаря за всеотдайността в работата! Никога не забравяйте, че с отговорностите, стоящи пред всеки от нас, с ежедневните си действия и вложените усилия, изпълняваме основната роля на местната власт - решаване на проблемите на хората!

Пожелавам Ви, като служители на Община Айтос, всеки ден да доказвате своя професионализъм! 

Бъдете здрави и още дълги години работете с ентусиазъм за развитието на Община Айтос!

Честит празник!

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

МАРИАНА ДИМОВА

/Заповед за заместване РД-11-503/20.09.2019 г./

Снимки