Дари кръв - спаси живот!

Община Айтос

Университетска многопрофилна болница за активно лечение- Бургас АД  

Отправят апел към айтозлии да се включат в благородната Кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 20 март 2018 година в сградата на „Медицински център-І” гр. Айтос, ул. „Гарова” № 3 от 09.00 часа до 13.00 часа.

   Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Лекар на място преценява, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея.

   Дарилите кръв имат право на два дни платен годишен отпуск, съгласно чл.157, ал.2 от Кодекса на труда и подкрепителна закуска.

   Разчитаме на вашата съпричастност да подкрепите този хуманен акт!

Снимки