До 100 лв глоба за лепене на обяви!

Община Айтос пролетно почисти фасадата на общинската сграда, в която са настанени още Районният съд и Авицена ЕООД. С много усилия бяха отлепени стотици бележки, бележчици, плакати и хартиени листи с всевъзможни обяви.

Съобщения от всякакъв вид нерегламентирано се лепят не само върху мраморната общинска стена, но и на много други места в града. Тази пролет Общината сериозно се е заела да прекрати тази "практика", която оставя грозни следи. От тук нататък, лепенето по фасадите на сградите, елтаблата и други обществени места, които не са определени за тази цел, ще бъде санкционирано.

Санкциите за нарушението са на основание чл. 5, ал. 1.2 от Наредба №3/2006 г. за опазване на обществения ред, като ал.1 гласи: "Който пише, рисува, поставя афиши, обяви, плакати, некролози или други подобни извън специално определените за тази цел места, се наказва с глоба от 20 до 100 лв, като заплати и разходите за отстраняването им".

 

Снимки