До отглеждащите свине!

ОБЩИНА АЙТОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с решение на Общинската епизоотична комисия от заседание, проведено на 10.09.2018 г. и необходимостта за вземане на спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта африканска чума по свинете, Община Айтос уведомява всички животновъди от гр.Айтос, отглеждащи свине за лични нужди, да се явят незабавно в стая №26 на Община Айтос за уточняване на броя на отглежданите животни.

 

Снимки