До собствениците на домашни любимци

Община Айтос уведомява собствениците на домашни любимци на територията на Общината:

Съгласно чл. 172, т.2 от ЗВМД /Закона за ветеринарномедицинската дейност/ собствениците на кучета са длъжни да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

Съгласно чл.177, ал.1, т.3 от ЗВМД се забранява извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник.

Съгласно чл.35, ал.2 от Закона за защита на животните собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

Съгласно чл.15, ал. 1 от Наредба №3/2006год. за опазване на обществения ред в Община Айтос, който пусне и остави без надзор домашни животни и птици по улиците, зелените площи, градинките и парковете в населените места на територията на общината, като с това ги уврежда, се наказва с глоба.

Съгласно чл.21, ал.1,  т.18 от Наредба №3/2006год. за опазване на обществения ред в Община Айтос е забранено разхождането на кучета и други домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни и детски площадки, паркове и зелени площи.

Съгласно чл.36 от Наредба №3 за опазване на обществения ред в Община Айтос, който разхожда куче в пределите на населените места, с което създава опасност за хора, или други животни, без да го държи вързано за повод, се наказва с глоба.

На всички собственици на домашни любимци, които не спазват изискванията на действащата нормативната уредба, ще им бъде търсена строга административно наказателна отговорност.