ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ!

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В 
СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. Избори за общински съветници и кметове, Общинска избирателна комисия - Айтос ще проведе обучение на участниците в секционни избирателни комисии /СИК/, на 18 октомври 2019 г., от 18.30 часа в Читалище „Васил Левски”- Айтос.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
МАРИАНА ДИМОВА
Заповед за заместване №РД-08-503
20.09.2019

Снимки