До всички граждани, които са в списъка за подпомагане с хранителни продукти:

Крайният срок за получаването на хранителните пакети е 4 май

Тази пролет, 1058 души от Айтос и 16-те села на общината трябва да получат хранителни пакети от по 16.3 кг. Пакетите се раздават от доброволци на БЧК в клуба на ул. "Паркова" 52. Раздаването започна на 23 март, но до сега, хранителната помощ са получили една половината от хората в списъка, казаха за НП доброволци на БЧК-Айтос.

    Раздаването на хранителните пакети е в изпълнение на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Пунктът в Айтос е отворен всеки ден от 9.00 часа до 12.00 часа. Пакетите с тегло 16,320 кг. включват седем вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

Кметовете на населени места вече са получили пакетите за хората в селата, по-бавно върви раздаването за жителите на града. Крайният срок за получаване на храните е 4 май т.г., затова, лицата, включени в списъка трябва да побързат и да се явят в пункта възможно най-скоро. Всеки правоимащ получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

       Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

 

 


 

Снимки