1058 души от Айтос и селата ще получат по 16.3 кг храни

    В изпълнение на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, през м. март Българският Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 331 485 нуждаещи се български граждани.
   1058 души от община Айтос са включени в списъците на Дирекция "Социално подпомагане" като нуждаещи се от подкрепа. Организацията по раздаването е на БЧК-Айтос - на 21 и 22 март, кметовете и кметските наместници получават хранителните пакети за хората от населените места. Раздаването на хранителните пакети за гражданите на Айтос, включени в списъка, ще започне на 23 март /петък/ и ще приключи на 4 май 2018 година. Пунктът ще е отворен всеки ден от 9.00 до 12.00 часа.

    Лицата в списъка ще получат пакети по 16,320 кг, включващи седем вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

     В град Айтос, пунктът за раздаване на храните е на ул. "Паркова" №52, в помещение общинка собственост. Там вече са доброволците на БЧК - Айтос, които уточниха за НП, че всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

       Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти. В разтоварването на двата тира с хранителни помощи на 20 март т.г., като одброволци, за пореден път се включиха младежи от ІХ клас на СУ "Христо Ботев" - Айтос, на които чрез общинското издание, БЧК-Айтос  поднася благодарност.

НП

Снимки