Ето кой грабна наградите на Община Айтос

Резултати от Коледен конкурс Айтос-2017г.

 

 

Автентична сурвачка

 

I място – ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен – подготвителна група

 

I място – ОУ „Светлина” с. Тополица – IV клас

 

II място – Славена Славчева Владева - ОУ „Христо Ботев” с. Пирне - II клас

 

II място – Сейфула Юмер - ОУ „Христо Ботев” с. Пирне - II клас

 

II място – Радослава Георгиева - СУ „Христо Ботев” гр. Айтос - II клас

 

II място – Айсун Билял – ПГСС „Златна нива” гр. Айтос - Х ”Б” клас

 

III място – Нуртен Мюмюн - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево – V клас

 

III място - Еда Ахмед - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево – V клас

 

Обреден хляб

 

I място – Анна Стоянова – ПГСС „Златна нива” гр. Айтос – ХI ”Б” клас

 

I място -  Радослова Георгиева - СУ „Христо Ботев” гр. Айтос – II ”Б”  клас

 

I място -  Елиф Рамадан - ОУ „Христо Ботев” с. Пирне – II клас

 

II място – Хайрие Сейдахмедова - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево - II клас

 

II място – ОУ „Светлина” с. Тополица -VII клас

 

II място – Димитър Тодоров - СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

 

III място – Идрис Исуф - ОУ „Христо Ботев” с. Пирне – III ”А” клас                

 

 

 

Начален етап

 

Певчески групи

I място – СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

 

II място – ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

 

III място –ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

 

 

Обредни групи

I място – СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

 

I място – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

 

III място –ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

 

Прогимназиален етап

 

Певчески групи

I място – ОУ „Светлина” с. Тополица

 

I място –ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

 

III място –– ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

 

 

Обредни групи

I място – СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

 

II място – НЧ „Петър Житаров – 1928” с. Караново

 

III място – ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

 

Горен курс

 

Певчески групи

I място – НЧ „Васил Левски – 1869” г. Айтос

 

I I място –ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

 

Жури в състав:

1. Димитър Тонев

2. Цветана Кехайова

3. Павлина Кръстева

Снимки