Европейски избори 2019
Списък на заличените лица от избирателните списъци Съобщение ГРАО Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7 и чл. 360, ал. 1 ИК) Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК) Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК) Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 ИК) Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) Срокове за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Избирателен списък Съобщение за консултации за СИК Заповед за обявяване на избирателните списъци Обхват на избори Заповед за образуване на избирателни секции