ХВЪРЛЯТ КРЪСТА НА ЙОРДАНОВДЕН В БЕНТ НА СЛАВЕЕВА РЕКА