ИЗБРАН Е ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ТРИ СЕЛА

След проведена обществена поръчка, на 21.06. 2019 г. , ПУБЛИЧНО Е ОГЛАСЕНО Решение № ОП-19-35, в което кметът на Община Айтос Васил Едрев обявява класирането на участниците в публичното състезание за избор на изпълнител за извършване на СМР дейности по проект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система в община Айтос", разделена на три обособени позиции- Външно водоснабдяване - село Чукарка, Община Айтос, Водоснабдяване - с.Карагеоргиево, община Айтос с подобект: Улична водопроводна мрежа - с.Карагеоргиево и Водоснабдяване - с. Мъглен, община Айтос, с подобект: Улична водопроводна мрежа с. Мъглен. След срока за обжалване, до класиралия се на първо място участник в обществената поръчка - ДЗЗИ Уайт Строй", получил комплексна оценка от 100 точки, е изпратена покана за подписване на договор за изпълнение на поръчката, което ще се случи през следващата седмица.

Община Айтос успя да осигури финансиране и ще инвестира по този проект 5 864 739.11 лв. без ДДС в три населени места - с. Чукарка, където от години жителите се оплакват от липсата на питейна вода, особено през лятото. Средства ще се инвестират и за пълната подмяна на старата и амортизирана водопроводна мрежа в двете най-големи населени места - Карагеоргиево и Мъглен. Финансирането е по общински проект от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Решението - в прикачения файл

 

Снимки