Извънредно тържествено заседание м. Октомври 2018 г.