Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

На 15 май 2018г. (вторник), Община Айтос съвместно с „Електрооползотворяване” ЕАД, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  на територията на общината.

Гражданите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като подадат заявка за извозване в срок до 13.00 часа на 15.05.2018г. (след 13.00 часа започва извозването на ИУЕЕО).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6 , мл.експерт Катя Иванова.

Телефон за контакт: 0896463280