КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА В ПЕРИОДА 11 – 15.12.2017 Г.

ОБЩИНА АЙТОС И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА"ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД

ОРГАНИЗИРАТ КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА В ПЕРИОДА 11.12.2017 Г. – 15.12.2017 Г.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, КОИТО ИМАТ ТАКИВА ОТПАДЪЦИ, МОГАТ ДА ПРЕДАВАТ ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА В ПУНКТА, НАМИРАЩ СЕ В СГРАДАТА НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА В ГРАД АЙТОС, ОТ 09.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СГРАДАТА НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ИМА РАЗПОЛОЖЕН СЪДОВЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА.

По време на кампанията гражданите ще могат да се освободят от опасния отпадък от отработени масла безвъзмездно.

Призоваваме гражданите към отговорно поведение и опазване на околната среда и отправяме апел да се възползват от предложената възможност.

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отработени масла.

ДА ЖИВЕЕМ ДОБРЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА НАШАТА СТРАНА!

ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!

Снимки