Кметът и ДФ "Земеделие" подписаха договор на основен ремонт на уличната мрежа в Айтос

Кметът Васил Едрев подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Айтос по Праграмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата, които допълнително ще влязат в бюджета на Общината са в размер на 1 948 716. 44 лв и са по подпомярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  

Договорът е за финансиране на проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в Айтос. Предвидените строително-монтажни работи на градските улици включват нова асфалтова настилка и подмяна на бордюри.

Ще бъде рехабилитирана улична мрежа от 5.5 километра на територията на град Айтос. Това означава ремонт на седем основни улични артерии в града - ул. «Цар Освободител», ул. «Стефан Караджа», ул. «Димчо Карагьозов», ул. «Панайот Волов», ул. «Паскал Янакиев»,ул. «Васил Левски», ул. «Станционна».

Това е първата безвъзмездна финансова помощ за ремонт на улиците в града. Към нея, тази година бюджетът прибавя и планираните в капиталната програма 628 600 лв за уличните и тротоарните настилки в общината - двойно повече, сравнено с годишните суми заделяни за тази цел от много години насам.

НП

 

Снимки