КМЕТЪТ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В ОБЩИНА АЙТОС

           ЗАПОВЕД                  

                                                                            № РД – РД-08-56 

                                                                         от 24.01.2018 г. гр. Айтос

 

На  основание  чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и протокол № 05-01-01 от 24.01.2018г. на Регионалния щаб за борба с грипа и респираторните заболявания гр. Бургас, във връзка с обявена грипна епидемия в Бургаска област   

З А П О В Я Д В А М:

1.      Поради обявена грипна епидемия на територията на област Бургас, обявявам дните  от 24.01.2018г. до 29.01.2018 г. включително, за неучебни  за  всички училища на територията на община Айтос.

2.      Учебните занятия да бъдат възстановени на 30.01.2018 година.

3.      Директорите на училищата  да осигурят условия за недопускане на аварии и други щети на материалната база в училищата за периода по т. 1.

4.      Копие от настоящата заповед да се връчи на директорите на училищата от община Айтос и на директора на дирекция КОВЗС за сведение и изпълнение.

5.      Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

 

Снимки