Кметът и съветниците разискваха бъдещето на общинските язовири

С решение от 31 юли т.г. Общинският съвет откри процедура за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост -„Боаза-1” с площ от 15,857 дка, в землището на с. Малка поляна. За наемане на водното съоръжение да се проведе публичен търг с явно наддаване, реши още Съветът. По повод решението и законодателните промени, кметът Васил Едрев и общинските съветници разискваха в заседателната зала бъдещето на общинските язовири.

Законова разпоредба дава възможност на общините, освен на концесия, да предоставят и под наем язовирите публична общинска собственост. В същото време, с промените в Закона за водите се създава Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" за управление на язовири - публична и частна държавна собственост. Общините могат да прехвърлят язовири безвъзмездно на държавата, което е възможност да се облекчи работата на местните власти при поддържката на техническото състояние и безопасната експлоатация на водните съоръжения.

Тримесечен е срокът, в който общините да реагират, създана и комисия, която трябва да вземе решение, дали, и колко от съоръженията да бъдат предложени за управление от новосъздаденото държавно предприятие. На следващото редовно заседание на Общинския съвет ще бъде внесена докладна записка със списък на язовирите, обясни в заседателната зала, кметът Васил Едрев. Градоначалникът каза още, че е провел среща с концесионерите, за да разговаря с тях за промените в законодателството и за нагласите им по отношение на стопанисваните от тях язовири.

Процедурата ще е дълга - до три месеца, общината трябва да представи мотивирано искане за язовирите към държавата. Преди това, ще се иска становището на местния законодателен орган - ще бъде предложен проект за решение, който съветниците трябва да гласуват. После, държавата ще решава, кои от язовирите в одобрения от Съвета списък, могат да бъдат предоставени за управление, и кои не. Следващата стъпка е решение на Министерския съвет по казуса, обясниха от администрацията.

Общината държи язовирите да се стопанисват нон стоп, а до крайното решение на МС вероятно ще мине много време. Това бяха мотивите на Съвета да вземе с пълно мнозинство решението за отдаване под наем на язовира в с. Малка поляна.

НП

 

Снимки