Кметът Васил Едрев към айтозлии!

Уважаеми граждани на община Айтос,
Скъпи приятели,

Фолклорните празници "Славееви нощи" са традиция, която всеки айтозлия цени и обича. Хората от моето поколение са били още деца, когато се е провело първото издание на празниците през 1968 година. Можем да си представим колко айтоски поколения са минали през сцената на Празниците в продължение на 48 години. И колко млади таланти са били открити благодарение на традицията.

„Славееви нощи” са празник на българския дух и народност. Събитие, което свързва миналото и бъдещето на Айтос. Благодаря на всеки един от Вас, благодаря на спомоществователите и партньорите, благодаря на фолклорните състави и техните ръководители, на културните институции и организационния комитет затова, че заедно успяхме да ги опазим във времето.

   Силата на "Славееви нощи" е в приемствеността. Те са част от живота на всяко ново поколение на Айтос. Възпитават децата и младите хора в любов към народното творчество и са най-здравата връзка между поколенията. Затова съм сигурен, че „Славееви нощи” ще ги има, докато го има и Айтос.

  Скъпи айтозлии и гости на град Айтос,

Нека на 9 юни 2017 година, точно в 20.00 часа да бъдем заедно пред откритата сцена в парк "Славеева река", за да открием поредното, 49-то издание на нашите, айтоски Празници!

Благодаря Ви, че заедно продължаваме народностната традиция!

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА "СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2017"

 

 

Снимки