КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК АЙТОС 2017

На 20.12.2017 година, от 13.00 часа, на сцената на НЧ ”Васил Левски 1869” ще се проведе традиционното за Айтос фолклорно надпяване, посветено на Коледните и Сурвакарски празници.

Празникът е включен в културния календар на Община Айтос. Целта му е да съхрани за поколенията стародавните народни традиции, да обнови и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПРАЗНИКА

Организатори на Фолклорния празник 2017 са Община Айтос и Народно читалище „Васил Левски 1869” - Айтос. Организационен екип съставя предварителна програма за участие на представителни обредни групи от учебните заведения и читалищните състави на територията на Община Айтос. Определя реда за явяване на групите, който е задължителен за всички участници.

Заявки за участие ще се приемат до 14.12.2017 година в Дирекция „Култура, Образование, Вероизповедание, Здравеопазване, Спорт, ” на хартиен носител или на е-mail sohia.ch@abv.bg. Допълнителна информация на тел.: 2-20-30, 2-27-23.

 

РЕГЛАМЕНТ  ЗА  УЧАСТИЕ:

Участниците ще се състезават в три възрастови групи – начален, среден и горен курс и две категории:

А. Обредни групи – изпълняват две песни, благословия и фрагменти от ритуала  Бъдни вечер, Коледуване, Сурвакари – до 15 минути.

Б. Певчески групи – изпълняват две песни и благословия до 10 минути.

Необходимо е ръководителите и участниците в групите да обърнат внимание на традиционната форма на изпълнение, като според жанра са подбрани и изпълнителите. Желателно е песните да не са включени в задължителната програма в учебниците по музика.

В програмата са включени и следните конкурси:

А. Най-автентичен обреден хляб

Б. Най-автентична сурвачка

Сурвачките и обредните хлябове се представят в Читалището в срок до 10.00 ч. на 20.12.2017г., с надписан етикет, от който е видно: училището/читалището, името на участника, класа и населеното място. /Представените на изложбата-конкурс експонати не се връщат/

 Жури от експерти ще оценява представянето на групите и участниците в конкурсите за най-автентични коледарски краваи, пити и сурвачки.

В двете категории: обредни и певчески групи ще бъдат присъдени първи, втори и трети места, с парични награди, осигурени от Община Айтос. Парични награди се присъждат и за конкурсите-обреден хляб и автентична сурвачка.

Всички групи ще получат Диплом от Община Айтос за участие в празника-конкурс..

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ!

 

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЕКИП

 

Снимки