НАГРАДИТЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2018”

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!

ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ СИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОБАДЯТ НА ТЕЛЕФОН 0558/ 2 27 23 - НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869" - АЙТОС, И ДА ПОДАДАТ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ -  ТРИТЕ ИМЕНА И ТОЧНИЯ СИ АДРЕС.

ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Е НЕОБХОДИМО И ЕГН.

АКО НАГРАДЕНИТЕ СА ПОД 18 ГОДИНИ - НЕОБХОДИМИ СА ТРИТЕ ИМЕНА И АДРЕСЪТ НА РОДИТЕЛЯ, КОЙТО ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.

 

ПРОТОКОЛ

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

- Наградата на Фамилия Кутеви

   Мария Панайотова Стойчева- СУ „Д. Чинтулов” гр. Бургас

- Наградата на Кмета на Община Айтос

   ФТС „Усуканица”- НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос

- Наградата на Ротари клуб- Айтос

   За най-добре представил се колектив от гр. Айтос

   СИФ- НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос

- Наградата на „Агродар България” ЕООД

   Боряна Иванова Стоянова- ЦЛР гр. Бургас

 

 

АНСАМБЛИ

Обработен фолклор

І място- ФА „Въжички- Традиция”- НЧ „Просвета 1892” гр. Стралджа

 

Автентичен фолклор

І място- Ансамбъл за изворен фолклор- НЧ „Просвета 1929” с. Люляково

І място- Ансамбъл за автентичен фолклор- НЧ „Просвета 1927” гр. Камено

 

ІІ място- Ансамбъл „Капанци”- НЧ „Искра 1893” с. Паламарца, общ. Попово

ІІ място- ЖГАФ- НЧ „Васил Левски 1929” с. Прилеп

 

ІІІ място- Ансамбъл при ПК „Европейски гласове” гр. Добрич

ІІІ място- ГАФ „Здравец”- ПК „Свети Георги” гр. Поморие

 

 

ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

 

До 14 години

І място- ДТС „Шарено гайтанче”- НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос

І място- ФГ „Незабравка”- СУ „Л. Каравелов” гр. Несебър

І място- ДТС- НЧ „Пробуда 1938” гр. Свети Влас

І място- ДТС „Здравец” –НЧ”Слънце 1928”с. Гаврилово и НЧ”Светлина 1926”

 с. Селиминово,общ.Сливен

 

ІІ място- ДТС от Ансамбъл „Войводинци”- НЧ „Виделина 1928” с. Войводиново

ІІ място- Студио за народни танци- ОДК- Ямбол

 

ІІІ място- ДТС „Тополчанче”- ОУ „Светлина” с. Тополица

ІІІ място- ДТС- НЧ „Искра 1952” с. Лозенец

ІІІ място- СДТС „Пламъче”- НЧ „Пробуда 1931” с. Чубра

ІІІ място- ДТГ „Съртовче”- НЧ „Развитие 1903” с. Блъсково, общ. Провадия

 

До 18 години

І място- ФГ „Незабравка”- СУ „Л. Каравелов” гр. Несебър

І място- ФТА „Здравец”- НЧ „Просвета 1927” гр. Камено

 

ІІ място- СМТС „Тракийска младост”- НЧ „Светлина 1920” с. Лозарево, общ. Сунгурларе

 

ІІІ място- ТГ „Росна китка”- НЧ „Светлина 1928” с. Лозенец, общ. Стралджа

 

Над 18 години

І място- ФСХТ „МИСИС”- НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос

І място- ТС „Усмивка”- НЧ „Светлина 1929” с. Роза, общ. Тунджа

І място- ТГ- НЧ „Димо Николов 1908” с. Черноморец

І място- ЮТК „Здравец” и ФТК „Тракийска китка” НЧ”Слънце 1928”с. Гаврилово

 и НЧ”Светлина 1926” с. Селиминово,общ.Сливен

ІІ място- ТС „Детелина”- НЧ „Д. Керанов 1961” с. Стара река

 

ІІІ място- СТС „Феникс”- НЧ „Пробуда” с. Чубра

 

 

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ

 

Автентичен фолклор

До 14 години

І място- ДФГ „Искрици”- ОУ „Светлина” с. Тополица

І място- ДГ „Моряче” гр. Бургас

 

ІІ място- Вокално студио „Славееви гласове”- ОУ „В. Априлов” гр. Бургас

ІІ място- ДФГ „Славей”- НЧ „Светлина 1904” с. Белоградец, общ. Ветрино

III място не се присъжда

 

До 18 години

Не се присъжда

 

Над 18 години

І място- ПГ- НЧ „П. Р. Славейков 1927” с. Сан Стефано

І място- ФГ „Пей сърце”- ПК „Свети Георги” гр. Поморие

І място- МФГ „Здравец”- НЧ „Хр. Смирненски 1926” с. Здравец, общ. Аврен

І място- ЖФГ „Здравец”- НЧ „Хр. Смирненски 1926” с. Здравец, общ. Аврен

І място- ПГ „Иглика”- НЧ „Хр. Ботев” кв. Банево

І място- ЖФГ „Равнечанка”- ПК „Равнец” с. Равнец

І място- ПГ „Тополите”- ПК „Тополите” гр. Гълъбово

І място- ПГ- НЧ „Димо Николов 1908” гр. Черноморец

 

ІІ място- ФГ при НЧ „Васил Левски” и ПК „Васил Левски” кв. Г. Езерово, гр. Бургас

ІІ място- ПГ „Росна китка”- ПК „Дълголетие” с. Роза

ІІ място- ПГ- НЧ „Съзнание 2009” с. Русокастро

ІІ място- ПГ- НЧ „Светлина 2004” с. Дряново, обл. Ямбол

ІІ място- ЖФПГ- НЧ „Развитие 1912” с. Опан

ІІ място- ПГ „Златна есен”- ПК „Н. Царев” гр. Ямбол

ІІ място- ПГ- НЧ „Гео Милев 1930” с. Ведрово, общ. Сунгурларе

ІІ място- ПГ- ПК „Роза” с. Обручище

 

ІІІ място- ПГ- НЧ „Захарий Княжески 1931” с. Княжевско

ІІІ място- ГИФ- НЧ „Христо Ботев 1935” с. Пчела, общ. Елхово

ІІІ място- ФГ „Българка”- ТД „П. Киприлов” гр. Айтос

ІІІ място- ГИФ- НЧ „Светлина 1928” с. Деветак

ІІІ място- ФГ „Комня Стоянова” с. Драчево

ІІІ място- БПГ- НЧ „Просвета 1935” с. Равадиново

ІІІ място- ФГ „Раковчанка” с. Раковсково

ІІІ място- ПГ „Велека”- ПК „Г. Димитров” гр. Бургас

ІІІ място- ПГ- НЧ „Зора1928” с. Ханово

ІІІ място- ГАП- НЧ „Надежда 1929” с. Крумово Градище

ІІІ място- БХ- НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос

 

 

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ

 

Обработен фолклор

До 14 години

І място- ВГ при ШНП „Славейче”-НЧ”Хр.Ботев1897” гр. Сливен

 

ІІ място- ДВГ „Прилепче”- НЧ „В. Левски 1929” с. Прилеп

 

ІІІ място- Не се присъжда

 

До 18 години

Не се присъжда

 

Над 18 години

І място- СПГ- НЧ”Слънце 1928”с. Гаврилово и НЧ”Светлина 1926”

 с. Селиминово,общ.Сливен

 

ІІ място- ПГ „Ветренка”- ПК с. Ветрен

ІІ място- ФС „Филек”- НЧ „Просвета 1914” гр. Малко Търново

ІІ място- ФПГ „Канатица”- НЧ „Съгласие 1905” гр. Българово

 

ІІІ място- ЖПГ „Съртовска магия” с. Блъсково

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ

 

До 14 години

І място- Не се присъжда

 

ІІ място- Християн Йорданов Николов- с. Дебелт

 

ІІІ място- Не се присъжда

 

До 18 години

І място- Диян Михайлов Драгоев- СУ „Д. Дебелянов” гр. Бургас

 

ІІ място- Стефан Веселинов Аврамов- НУФИ „Флипи Кутев”гр. Котел

ІІ място- Стоян Росенов Иванов- НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел

 

Над 18 години

І място- Добри Митев Милев- гр. Стралджа

І място- Станко Маринов Казаков- с. Русокастро

І място- Петко Кушев- Пенс.клуб „Н.Царев”гр. Ямбол

 

ІІ място- Асен Стефанов- с. Равадиново

 

ІІІ място- Димитър Чирпанлиев гр.Камено

 

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ- ГРУПИ

 

До 18 години

ІІ място- Квартет гайди- СУ „Д. Чинтулов” гр. Бургас

 

Над 18 години

ІІІ място- Дуо „Странджански ритми”- ПК „Г. Димитров” гр. Бургас

 

 

ПЕВЦИ

 

До 14 години

І място- Ванеса Александрова Кючукова- НЧ”Зора 1945” гр. Ямбол

І място- Владимир Живков Сапунджиев- ОУ”Светлина”с. Тополица

І място- Христо Силвиев Пейчев- ОУ”Светлина,с. Тополица

І място- Денислав Василев-  гр. Камено

 

ІІ място- Денис Февзиев Йорданов-СУ”Добри Чинтелов” гр. Бургас

ІІ място- Стефания Ивайлова Георгиева- ШНП „Славейче” гр. Сливен

ІІ място- Любена Чавдарова Иванова-  ШНП„Славейче” гр. Сливен

ІІ място- Маргарита Ивайлова Георгиева- ШНП „Славейче” гр. Сливен

ІІ място- Ивона Дичкова Неделчева- ШНП „Славейче” гр. Сливен

ІІ място- Георги Георгиев Георгиев- ОУ „Г. Бенковски” гр. Бургас

ІІ място- Дария Иванова Вълева- НЧ”Зора 1945”гр. Ямбол

ІІ място- Ани Иванова Вълева- НЧ”Зора 1945”гр. Ямбол

 

ІІІ място- Анита Красимирова  Кръстева- НЧ”Просвета 1892”гр. Стралджа

ІІІ място- Славея ЯвороваМладенова- СУ”Сава Доброплодни”гр. Шумен

ІІІ място- Никол Тенева- ШНП „Славейче” гр. Сливен

ІІІ място- Карина Станимирова Тодорова- НЧ „Л. Каравелов 1940”” гр. Бургас

 

До 18 години

І място- Стилияна- Роса Ив. Матева- НУФИ „Филип Кутев”гр. Котел

І място- Дайна Григорова- ШНП „Славейче” гр. Сливен

І място- Моника Димитрова Вълкова- СУ „Д. Чинтулов” гр. Бургас

І място- Стоян Деянов Радев- СУ „Д. Чинтулов” гр. Бургас

І място- Хюсние Хюсеин Хюсеин- СУ”Отец Паисий”с. Люляково

 

ІІ място- Михаела Белинова Малчева- СУ „Д. Чинтулов” гр. Бургас

 

ІІІ място- Желяза Златинова- СУ „Д. Чинтулов” гр. Бургас

 

Над 18 години

І място- Петър Толев Иванов- НЧ”Просвета 1892”гр. Стралджа

І място- Стоянка Николова Дойчева- ПК „В. Левски”,район Приморски гр. Варна

 

ІІ място- Стефан Сираков- Пенс.клуб „Г.Димитров”гр. Бургас

ІІ място- Бойка Танева- Пенс.клуб”Дълголетие”с. Роза,общ.Тунджа

ІІ място- Руси Казаков- Трак.д-во „Пею Киприлов”гр. Айтос

ІІ място- Стоянка Делева Минева- НЧ „Възраждане 1927”гр. Бургас

ІІ място- Теодора Иванова- НЧ „Христо Ботев 1928”- Банево

 

ІІІ място- Елена Танчева- ПК, кв. Сарафово, Бургас

ІІІ място- Златка Пройкова Динкова- гр. Бургас

ІІІ място- Йордан Петров Велчев- Клуб „Хан Тервел”с. Тенево,общ.Тунджа

ІІІ място- Желязко Димов Христов- НЧ”Г.С.Раковски 2013”с. Раковсково

ІІІ място- Васил Инджов- ПК „Дълголетие”,к-с”Славейков”- Бургас

ІІІ място- Ганка Железова Пенкова- НЧ”Светлина 1920”с. Лозарево, общ. Сунгурларе

ІІІ място- Димитринка Радева- НЧ”Слънце 1928”с.Гавраилово и НЧ”Светлина 1926

с. Селиминово,общ.Сливен

 

 

 

 

Снимки