Наредба № 3 от 2006 г. за опазване на обществения ред в Община Айтос