Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Айтос