Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС