НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869" - 150 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО

Народно читалище „Васил Левски 1869” гр. Айтос ще отпразнува своя 150-годишен юбилей на 22 ноември 2019 г. с тържествен концерт и изложба на художничката Димитрина Желева. Празнуват не само читалищните дейци - празнуват Айтос и айтозлии.

Айтоското читалище има утвърдени традиции и продължава историята на първия културен институт в гр. Айтос. Създадено през 1869 г., то съхранява голяма част от дейностите на първосъздателите и обогатява дейността си с нови, съвременни форми на култура и просвещение. "150 години след създаването си, айтоската възрожденска институция има  професионална по размери сцена и салон с 640 места, екип от компетентни специалисти, с опит в реализирането на творчески задачи задачи и на културни проекти. Екипът успешно съвместява утвърдени форми за работа с модерни и отговарящи на времето послания. Осъществява симбиоза между всички читалищни звена в реализирането на цялостната културно-образователна програма", разказва Цветелина Драгиева, Секретар на Читалището.

Минали са век и половина от началото, но и днес мисията на читалището е да съхрани и развива духовните традиции, националната идентичност и историческата памет на айтозлии, припомняйки величието на българския дух, чрез словото, песенното и танцово богатство на предците ни. Историята на Читалището и творческа му съдба е свързана с живота на поколения граждани на Айтос, както и с прояви, станали емблематични за града ни. През всичките тези години, различните дейности осъществявани в Читалището възпитават отношение към културата и изкуството, развиват талантите на децата и младите хора и ги учат да обичат книгите.

150 години по-късно, целите на НЧ "Васил Левски 1869" - Айтос са да развива и обогатява културния живот на града, да съхранява обичаите и традициите, да разширява знанията на гражданите и да ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО

    Библиотеката на НЧ”Васил Левски 1869” е с три отдела: заемна за възрастни, детски отдел  и читалня. Фондът наброява 79968 библиотечни единици. Регистрираните читатели са 2880,   от  тях до 14 год. - 2300, посещенията за тази година са 23 358. Заетите библиотечни документи са 54 329 броя. Поддържат се азбучен и систематичен каталог и тематични картотеки. Новите книги се обработват автоматизирано чрез АБ класификатор. "Работата ни по проекта „Глобални библиотеки България” и оборудваните 7 компютърни работни места с неограничена интернет връзка ни позволява читателските запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин, а да се търсят ресурси в уеб-библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви", казва Драгиева. Много важна мисия за читалищните дейци е актуализацията на библиотечния фонд, чрез закупуване на нова литература, абонамент, дарения, кандидатстване с проект пред МК и други организации. В библиотеката се организират литературни четения и тематични срещи с деца, ученици и възрастни, обособяват се кътове по повод празници и годишнини, представят се презентации, посветени на събития, книги и личности.

МУЗЕЙНА  СБИРКА 

Музейната сбирка към Читалището се помещава в Даскал Станевата къща - старинна, типична за епохата на Възраждането. Сбирката наброява около 3000 експоната, събрани в няколко отдела – праисторически, етнографски  и предмети свързани с борбата за национално освобождение. През 2020 год. ще  се активизират  дейности, свързани с развитие на краеведската и издирвателската дейност в читалището - описване на музикалния и танцов фолклор, обичаи, предания, събиране на предмети от традиционния бит, снимки и други подобни, значими за населеното място, научи още НП.

ХУДОЖЕСТВЕН САЛОН 

Разположен е в две от стаите на възрожденската къща на  семейство Станеви. Във фонда са включени 193 творби – живопис, графика и скулптура на художници с айтоски корен.. С картини от фонда ежегодно се организират изложби в Ритуалната зала на община Айтос.

ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

      150 години по-късно, в айтоското читалище работат СЪСТАВ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР, създаден проз 1976 година от преселилите се в Айтос еркечлии, които възстановяват обичаите и песните на родното си село. И до днес в него участват техни наследници, които сценично представят автентични обичаи и репертоар с народни песни от различни фолклорни области. БИТОВ ХОР, който продължава традициите на хоровото пеене. Съставът е от дами от трета възраст, които с много енергия и дух, подготвят тематичен репертоар от народни, възрожденски и стари градски песни за читалищните концерти. ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ СЪСТАВ ”УСУКАНИЦА” над 18 години, който съществува от  2014 год. за да популяризира  народното танцово изкуство и фолклор. При участието си на „Славееви нощи 2019 г. съставът завоюва първо място. ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ШАРЕНО ГАЙТАНЧЕ”- съществува от 2017 г. В него участват деца до 10 годишна възраст. На „Славееви нощи 2019” и на „Созополска панорама 2019”, съставът получи високо признание с две първи места. ФОРМАЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИ И ХИП-ХОП ТАНЦИ ”ЕКСПРЕСИЯ” - участниците представят сюжетно – тематични танци и са с доказани успехи в различни конкурси и фестивали. Читалището им дава възможност да представят таланта си на сцета и да участват активно в културната му програма. МОДЕРЕН БАЛЕТ „ДЖУНИЪР” – с участието си в балета, децата от 5 до 15 годишна възраст развиват качества като дисциплина и креативност. Интересните и динамични танци радват зрителите на всеки концерт на Читалището. ФСХТ ”МИСИС”- формацията съществува от 2012 г. Различни са стиловете танци, които представя: диско денс, шоу денс, джаз балет. В репертоара й присъстват и характерни танци – руски, български, гръцки, ориенталски и др. Това е една от формациите  на читалището донесли най-много призови места от национални и регионални конкурси.  Участва  освен в читалищните, и във всички общински културни, спортни и други прояви. ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „ИВА ДЕНС - МИНИ”- формацията съществува от 2016 г. В нея участват деца от 5 до 10 години. Танцуват различни по стил танци – фолклорни, съвременни характеризиращи се с много динамика и различни композиции от движения. Включват се във всички читалищни мероприятия. Имат награда от участието си в „Созополска панорама 2019" - първо място. СЪСТАВ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО, БУФОСИНХРОН И ТЕАТЪР - участват младежи над 18 години. Съставът стимулира творческият им потенциал и увеличава арсенала им от умения, възпитава вкус към естетичното и красивото. В зависимост от проявите в  културния календар на Читалището, те подготвят поетични композиции, хумор, скечове и сценки. Запазена марка на айтоското Читалище е ЛЯТНАТА ТАНЦОВА АКАДЕМИЯ, която развива двигателната и музикалната култура, чувството за ритъм и координация и дисциплинираност у айтоските деца през лятото. Танците са в детски развлекателни стилове в комбинация с базови стъпки на модерни танци/модерен балет/, мажоретни танци,  български народни танци. ШКОЛИТЕ към читалището работят основно с деца и ученици, организирани в групови и индивидуални занимания по утвърдени програми. Провеждат учебни занятия и продукции, подготвят участници за читалищните състави  - музикална школа – клас пиано, школа по Таебо, школа по Зумба, Клуб приятели на книгата.

     "Народно читалище „Васил Левски 1869” е една от първите свободни граждански организации, която се образува на принципа на взаимния интерес и сдружаване  на хора с еднакви интереси и мислене. През годините, читалището се е превърнало  в културен център на града ни. Съществуват позитивни практики на партньорство между Читалището, държавните и общински институции, неправителствени организации и бизнеса в Айтос.  Стремим се да създадем по – привлекателни и благоприятни условия за междуличностно общуване на хората, за пълноценно използване на читалището, като място за живо общуване. Нашите усилия са насочени за развитие и утвърждаване на Читалището като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на град Айтос," каза още Цветелина Драгиева пред общинското издание в навечерието на читалищния юбилей.  

Вече е готов и културния афиш на Читалището за 2020 год."Целта ни е да пазим нашата култура, нашите традиции, самосъзнание, национална идентичност. Нашата мисия е просветителска – да работим за възпитанието на бъдещите поколения айтозлии в дух на родолюбие, патриотизъм и  отговорност към света. Честит да ни е читалищния юбилей, скъпи айтозлии!", казва Цветелина Драгиева.

НП

 

НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869" - ГРАД АЙТОС

ПРОГРАМА ЗА 150 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ

21 ноември 2019 г.

Ритуална зала на Община Айтос, 17.00 часа

Откриване на авторска изложба на Димитрина Желева

"Портрет на моя свят"

22 ноември 2019 г.

НЧ "Васил Левски 1869",  17.30 часа

Юбилеен концерт "150 години просвещение"

 

Снимки