ОБЩИНА АЙТОС

Във връзка със сигнали на граждани за няколко екземпляра мъртва риба в язовир "Парка" в град Айтос, на 26.07. 2017 г. беше извършена проверка от Басейновата дирекция „Черноморски район“ - Варна, в която участваха представители на Община Айтос и Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол“ - Айтос.

В резултат на проверката има указания ДА НЕ СЕ ЛОВИ И КОНСУМИРА РИБА от акваторията на язовир "Парка" в град Айтос, до оповестяване на окончателните резултати от взетите проби от служители на оторизираните органи.

Снимки