ОБЩИНА АЙТОС

Във връзка с въпроси, отправени към Община Айтос и свързани с прочистването на дървета в парк "Славеева река", съобщаваме на гражданите, че със заповед на кмета на Община Айтос е назначена комисия от експерти от Общинска администрация и Държавно горско стопанство - Айтос, които са маркирали напълно изсъхналите дървета в парка. Възрастта им е над 40 години и те представляват опасност за живота и здравето на посетителите.

Дейностите в парк "Славеева река" са с цел възстановяване на старите и изграждане на нови зони за отдих, в които посетителите на айтоската забележителност да се чувстват в пълна безопасност.

Снимки