ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

 

Предвид факта, че през землищата на населените места в Общината преминават електропроводи високо напрежение, собственост на ЕСО- ЕАД, Мрежови експлоатационен район – Бургас, Община Айтос уведомява всички земеделски стопани да бъдат внимателни при ползването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), с цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанската техника и реколтата.

            При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгласно чл.620 от Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, от лицата, извършващи селскостопанската дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановят работа и да потърсят съдействие на следните телефони:

            0888 950 398 – инж. Стоян Бербенлиев – р-л сектор ЕПВН МЕР Бургас

            056/ 851 741 – централа МЕР Бургас

 

 

 

 

 

 

 

Снимки