ОБЩИНА АЙТОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Айтос уведомява всички земеделски производители на територията на общината, че във връзка с извършване на проверки за спазване на трудовото законодателство и в частност – наемане на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Бургас организира информационни дни, на които ще се даде подробна информация за използването на еднодневните договори и разработения софтуер за онлайн регистрацията им.

Информационният ден в гр. Айтос ще се проведе на 28.05.2018г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала на Община Айтос.

 

Снимки