ОБЩИНА АЙТОС

Във връзка с провеждане на националната кампания на BTV ”ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”, Общинска администрация – Айтос приканва всички жители  на общината да се включат в ивициативата на 15. 09. 2018 г. /събота/, с начален час е 9:00 часа.

Апелът към гражданите е да се включат в почистването на прилежащите територии към индивидуалните дворове, зелените площи в междублоковите пространства, детските площадки и местата  за отдих. Напомняме, че националната кампания на 15 септември е добра възможност да покажем отношението си към средата, в която живеем.

Районите, които ще бъдат обект на организираното почистване са:

1. Язовир „Парка” ;

2. Градска градина – гр.Айтос;

3. Дворът и районът на ТД „ Чудни скали”- гр.Айтос;

 

За успешното осъществяване на кампанията, на всички участници ще бъдат раздадени найлонови чували за смет и ръкавици от представител на Общинска администрация  /стая 6/ , както в града, така и за всяко населено място от Общината.

Чувалите със събраните отпадъци, трябва да бъдат поставяни до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата ще бъдат определяни по преценка на кмета на съответното населено място.

С участието на всеки един от нас в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и за следващите поколения.

За допълнителна информация и получаване на подръчни материали – стая № 6 в Община Айтос, мл.експерт в Дирекция „ТСУРР”- Катя Иванова, тел.0896463280.

 

Снимки