ОБЩИНА АЙТОС

Община Айтос уведомява живеещите на ул. "Станционна" в град Айтос, че от 1 октомври 2018 г. започва авариен ремонт на уличния водопровод и всички домови отклонения на ул. "Станционна" - от Колелото до комплекс "Рай"

За точните дни на работа в отделните участъци на ул. "Станционна", гражданите ще бъдат своевременно уведомявани на място, включително и с посещения на домовете.

Организацията на движение на МПС в участъците на работа ще бъде променяна, съгласувано с РУП, Пътна полиция.

Ремонтът на В и К мрежата ще бъде финансиран от ВиК ЕАД - Бургас. След приключването му, се предвижда изпълнение на одобрен и финансиран проект на Община Айтос за реконструкцията и рехабилитацията на настилките на ул. "Станционна".  В проекта са включени още шест улици в града.

Община Айтос предварително се извинява на гражданите и на живеещите на ул. "Станционна" за неудобствата по време на ремонтните дейности, и ги приканва да проявят търпение и разбиране за необходимостта от подмяна на амортизираните тръби с нови, с цел предотвратяването на течове и аварии във В и К мрежата. 

Снимки